Nyhetsbild

Intensivt arbete ledde till rekordstora elbesparingar

Akademiska Hus arbetade på flera fronter och lyckades skära ned elanvändningen med drygt tio miljoner kWh på ett år. De omedelbara insatserna har bland annat bestått av att kartlägga vilka ellaster som går att stänga av eller styra effektivare – utan att kunden märker av det.


Energiläget i Europa var under hösten och vintern mer utmanande än på mycket länge. Det gjorde att regeringen i september beslutade att statliga myndigheter ska redovisa och vidta åtgärder för att minska sin elanvändning, ett beslut som även omfattar majoriteten av Akademiska Hus kunder – Sveriges universitet och högskolor. Sedan många år arbetar Akademiska Hus aktivt med att göra sina byggnader så energieffektiva som möjligt och bolaget är på god väg att nå sitt mål om att minska mängden levererad energi med 50 procent till år 2025 jämfört med år 2000, där el är en viktig faktor.


  Akademiska Hus drar ned på energianvändning. Foto: Ola Kjelbye
Akademiska Hus har dragit ned energianvändningen med märkbara resultat. Foto: Ola Kjelbye


När en potentiell energikris stod för dörren kraftsamlade bolaget och intensifierade det arbetet ytterligare.
– Vi är stolta över att i en svår energisituation ha kunnat bidra med både kortsiktiga och långsiktiga lösningar. Tack vare ett nära samarbete med våra kunder har vi nationellt sett lyckats minska vår elanvändning med 10 miljoner kWh under det senaste halvåret. Det tar oss ett steg närmare en klimatneutral verksamhet och visar att vi tillsammans kan göra stor skillnad, säger Andreas Kupenberg, direktör för Teknik och Service på Akademiska Hus.


Konkreta åtgärder som gett resultat
För att på kort tid åstadkomma en så stor elbesparing har Akademiska Hus kartlagt vilka ellaster som går att stänga av eller styra mer effektivt, utan att störa kundernas verksamhet. De kortsiktiga åtgärderna har bland annat handlat om att stänga av utrustning och belysning, ändra drifttider på ventilation och sänka inomhustemperaturen. Samtidigt har bolaget genomfört och ibland tidigarelagt mer långsiktiga åtgärder. De lärosäten där elanvändningen har kunnat minska som mest är Lunds universitet och Göteborgs universitet, där minskningen har skett med 1,9 respektive 1,6 miljoner kWh under perioden.


Stort fokus har dessutom lagts på att tillsammans med sina kunder hitta energitjuvar i lokalerna och komma med enkla tips på hur de studenter och forskare som vistas i miljöerna kan bidra till att energi sparas. Bland tipsen fanns att stänga och släcka i rum som inte används, stänga dragskåp i labben, inte öppna fönster och att sitta ihop med andra.
– Vi har mött ett fantastiskt engagemang hos verksamma på lärosätena och jag hoppas att de beteendeförändringar som vi nu har sett blir bestående. Vi ser fram emot att fortsätta vårt långsiktiga hållbarhetsarbete i tätt samarbete med våra kunder för att tillsammans skapa än mer klimatsmarta och energieffektiva campus runt om i landet, säger Andreas Kupenberg.
Mikael Barani

2023-04-24 14:00