Nyhetsbild

Komplext när Slussen blir grönt

Slussen i Stockholm är ett trafiknav där det är svårt att skapa grönytor. White Arkitekter lyckas ändå med att plantera omkring 100 träd av olika slag i området och ambitionen är att göra Slussen till en livad plats som nyttjar närheten till vatten.


Slussen är en utmanande plats för växtlighet. De nya torgen och parkerna som White Arkitekter utformar tillsammans med beställaren Stockholms stad, vilar till stor del på bjälklag och det är mycket som ska rymmas under marken. Det blir trångt för stora träd som behöver plats för sina rötter och bjälklagen behöver vara starka nog att stå emot tyngden av både jord och växtlighet. Dessutom måste regnvattnet ha någonstans att ta vägen.


– Vi har jobbat med naturhärmande tekniska lösningar för att få in så mycket grönska som möjligt. Växtlighet är viktigt ur många aspekter, den ger bland annat skugga, renar luften och stärker den biologiska mångfalden. Men kanske viktigast av allt så gör den Slussen till en plats där människor kommer att trivas och vilja vara, säger Paula Mackenzie, uppdragsansvarig landskapsarkitekt på White.


Ny park anläggs


Omkring hundra träd av olika slag kommer att planteras i nya Slussen. På Ryssgården planteras ett kinesträd och längs Munkbrokajen sätts smalbladig silverbuske. På Mariagränd tillkommer stora syrener. Syrener sätts också vid Stadsgårdsleden i kombination med ornäsbjörk, som är Sveriges riksträd. I anslutning till träden anläggs planteringsytor med lägre buskar och perenner som är noggrant planerade för att det ska finnas arter som blommar under hela säsongen – från tidig vår till höst. Arterna har också valts med omsorg för att gynna pollinatörer. 


  Nya Slussen. Koncept: White Arkitekter
Att skapa ett grönt Slussen är en geografisk utmaning.


Allra grönast blir Slussens nya park – Katarinaparken – som sträcker sig från Katarinahissen ända ner till kajnivån. Detta blir en grön fristad för de som bor och arbetar i området och en plats för lek och avkoppling. Parken öppnar sig med en utsikt mot Saltsjön och besökaren kommer befinna sig i samma stora landskapsrum som Skeppsholmen och Djurgården. Parkens mittpunkt är en stor gräsyta med en rejäl sittbar kant samt frodiga planteringar och trädgrönska. Även Södermalmstorg blir en plats som präglas grönska. Där reser sig ett sittlandskap av granit med stora träd ur torget och skapar utblickar över Stockholms stadshus och Riddarfjärden.


Naturmaterial


Växtligheten kompletteras med granit i olika format och ytbearbetning i mark och murar. Slussens stensatta delar ska knyta an till stadens befintliga stenpalett. En klar förändring från det förra Slussen där betong var det dominerande materialet. Att använda naturmaterial är också en del i Slussens förvandling från en plats för bilar till en plats där människans trivsel hamnar i första rummet.


– Ambitionen är att göra Slussen till en plats för folkliv med närhet till vatten. Materialen är en viktig del i det. De anknyter till stadens historia, är sköna att ta och sitta på och berättar tydligt att det här är en plats där människors trivsel är viktigt, säger Jack Johnson, uppdragsansvarig landskapsarkitekt på White.Samtliga konceptbilder: White Arkitekter
Mikael Barani

2023-03-29 12:04