Nyhetsbild

Nytt samarbete skapar betong av havreskal

Havreskal från denna sommars skörd kommer att bli en viktig beståndsdel i fastighetsbolaget ByggVestas projekt. Tillsammans med energibolaget E.ON förbränner man skalen vilket skapar mikrosilica som är ett fullgott ersättningsmaterial till vanlig cement.


Fastighetsbolaget ByggVesta och energibolaget E.ON gör en gemensam satsning på förbränning av havreskal. Genom enkla anpassningar av förbränningsprocessen erhålls en högkvalitativ mikrosilika vilken kan ersätta vanlig cement och därmed ge ett lägre koldioxidavtryck vid betongproduktion. Samtidigt ger förbränningsprocessen varmvatten till fjärrvärmekunderna i området.
– Vi tror att branschöverskridande samarbeten är en förutsättning för att lyckas med klimatomställningen i samhället. Detta är ett gott exempel på hur innovation kan skapa synergieffekter för flera branscher, säger Alicia Åhlfeldt, hållbarhetsstrateg ByggVesta.


Låg nyttjandegrad


En avsiktsförklaring om samarbetet är påskriven och tester av förbränningen inleds efter sensommarens svenska havreskörd. Havreskal är idag en restprodukt med låg nyttjandegrad och satsningen på mikrosilika ses därmed som en viktig framtidssatsning för både E.ON och ByggVesta.
– Det här är ytterligare ett exempel på att E.ON tillsammans med olika partner testar innovativa och hållbara lösningar som både bidrar till sänkta koldioxidutsläpp inom flera sektorer och till mer återvunnen fjärrvärmeproduktion, säger Anette Blücher, chef E.ON Energiinfrastruktur.


    Illustration, betongproduktion. Bild: ByggVesta AB  
Spannmålets väg till att bli betong. Illustration: ByggVesta


Enligt beräkningar kan cementmängden halveras genom inblandning av mikrosilika, från runt 400 kg till cirka 200 kg cement per kubikmeter betong. Därmed är det möjligt att kraftigt sänka koldioxidavtrycket. Betongelement gjutna med denna typ av betong, Agri™Betong, har redan testats i flera av ByggVestas bostadsprojekt med mycket gott resultat.


Förbränningstesterna inleds i E.ONs värmeanläggning vid COOP centrallager i Upplands-Bro. Målet för parternas samarbete och tester är att om möjligt, i ett senare skede skala upp för en industrialiserad process.

Mikael Barani

2023-03-24 09:27