Nyhetsbild

Nya åtgärder mot kriminalitet i byggsektorn

Nuvarande bostadsministern Johan Danielsson slår fast att regeringen prioriterar fusk och kriminalitet i byggbranschen. Detta efter att Byggmarknadskommissionen presenterat sin slutrapport med åtgärder.
– Det enskilt viktigaste ur ett chefsperspektiv är att vi kan lita på kontrollsystemen. Här måste en förbättring ske, säger Byggchefernas ordförande Jeanet Corvinius.


Byggmarknadskommissionen tillsattes i februari 2020, på gemensamt initiativ av byggbranschen. Syftet var att kartlägga och få fram åtgärder mot arbetslivskriminalitet. Byggcheferna är, tillsammans med Ledarna, en av delfinansiärerna.


Kommissionen har letts av tidigare bostadsministern Stefan Attefall. När slutrapporten presenterades i januari deltog Sveriges nuvarande bostadsminister Johan Danielsson, som slog fast att detta är en prioriterad fråga för regeringen och att branschen kan räkna med förstärkta åtgärder.


– Det var ett modigt beslut av branschen att tillsätta den här oberoende kommissionen, sa Stefan Attefall. De förslag vi presenterar får bäring på politik och företag, men också på enskilda hushåll. Vårt arbete pekar entydigt åt samma håll: det finns en växande och omfattande kriminalitet i branschen.


Begränsade myndigheter


Till rapportsläppet bjöds representanter från myndigheter, beställare, byggföretag och politiker för att diskutera förslagen till åtgärder. Samtalet kom att kretsa mycket kring att myndigheter i dag är förhindrade att dela information om brottsliga företag med varandra.


– Byggcheferna välkomnar många av de åtgärdsförslag som Byggmarknadskommissionen lagt fram, säger Jeanet Corvinius. Inte minst den transparens som det kan innebära att släppa på sekretessreglerna mellan myndigheter, men även mellan företag.


  Rapport om byggfusk  


I diskussionen menade Gunnar Hagman, vd på Skanska Sverige, att företagets chefer inte har en chans att kontrollera allt som de skulle behöva kontrollera på plats.


– Under 2019 fanns fler än 75 000 individer och 14 000 företag på Skanskas arbetsplatser. Vi måste flytta upp kontrollen på systemnivå och samarbeta med myndigheterna, sa han.


Byggcheferna håller helt med:


– Det enskilt viktigaste ur ett chefsperspektiv är att vi kan lita på kontrollsystemen. Här måste en förbättring ske, säger Jeanet Corvinius.


Öppet mål


Bland kommissionens rapporter, som ligger till grund för åtgärdsförslagen, finns en med särskilt stor bäring på branschens chefer: rapporten "Vad skaver?", som sammanfattar djupintervjuer med byggchefer och lyfter problemet med platschefens alltmer administrativa roll.


– När ansvariga chefer tvingas in på kontoren för att fylla i blanketter och skriva rapporter förlorar vi den känsla för verkligheten som bara går att få via mänsklig närvaro på plats på ett bygge. Den här utvecklingen innebär att vi lämnar målburen mer öppen än nödvändigt för kriminella krafter, säger Jeanet Corvinius.


– Jag ser också en tydlig koppling till machokulturen i branschen, en kultur som leder till ökat risktagande. Vi i branschen är oerhört pressade av tid och ekonomi. Det gör att vi gärna hyllar den som hittar ett kreativt sätt att lösa en närapå omöjlig situation. Men det gör samtidigt att beslut i gråzonen till det lagliga uppmuntras.
Mikael Barani

2022-02-08 09:19