Nyhetsbild

Byggföretagen efterlyser utvärdering av branschskolor

Vad händer egentligen efter att en elev har blivit färdigutbildad på någon av Sveriges branschskolor? Den frågan ställer sig Byggföretagen som anser att Skolverket bör få ett nytt uppdrag att utvärdera försöket med just branschskolor.
– Elevernas anställning sex månader efter avslutad utbildning behöver kartläggas. Till vilken del matchar elevernas anställning den genomförda utbildningen? säger Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen.


Yrkesroller som till exempel golvläggare, plåtslagare och murare kräver undervisning av specialutbildade lärare i nära samverkan med branschen.
– Även om det råder stor brist på dessa yrkeskompetenser är det svårt för alla gymnasieskolor och vuxenutbildningar att ha rätt kompetens på skolan. Därför är branschskolorna ett så viktigt komplement, säger Elin Kebert.


  ElinKebertByggfoÌ�retagenMindre
Skolverket bör få ett nytt uppdrag att utvärdera försöket med branschskolor. Elin Kebert, expert kompetensförsörjning. Foto: Byggföretagen


Enligt Byggföretagen har försöket med branschskolor fått ett positivt gensvar i bygg- och anläggningsbranschen.
– Våra medlemsföretag behöver trygga kompetensförsörjningen. Bristen på samhällsbyggare är omfattande. Enbart i Stockholm-Mälardalsregionen är rekryteringsbehovet cirka 7 000 individer per år fram till 2030, säger Elin Kebert.


Försöksverksamheten med nio olika branschskolor har pågått sedan 2018. 


Byggföretagen vill:  • Att Skolverket får nytt uppdrag om att utvärdera branschskolorna.

  • Att regeringen tillsätter medel i vårändringsbudgeten och förlänger branschskoleförsöket till 2027.

  • Att reglerna kring branschskoleförsöket förtydligas och förenklas. Det bör t ex framgå tydligare att branschskola kan erbjudas till studerande inom vuxenutbildningen och begränsning om max fem elever per huvudman bör tas bort.
Mikael Barani

2023-03-22 14:17