Nyhetsbild

Regeringen vill främja byggandet av studentbostäder

Sverige behöver fler studentbostäder och nu vill regeringen underlätta byggandet av dessa. Därför har man gett Boverket i uppdrag att ta fram förslag på betydande lättnader i byggkraven. Syftet är att minska kostnaderna för nyproduktion.


– Det behövs fler studentbostäder och regeringen vill göra det enklare och billigare att bygga efter studenters behov, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.


Regeringen ger Boverket i uppdrag att ta fram förslag på betydande lättnader i byggkraven för studentbostäder. Syftet med uppdraget är att utreda möjligheterna att påtagligt minska kostnaderna vid byggandet av studentbostäder och möjliggöra ett ökat och mer differentierat utbud av dessa på kort och lång sikt.


  Student.
Det behövs fler bostäder för dagens studenter.


Myndigheten ska föreslå lättnader i byggkraven avseende lämplighet, tillgänglighet och användbarhet, reglerna för dags- och solljus samt skydd mot buller. Det skulle till exempel kunna innebära att kraven på universell utformning begränsas till en andel av studentbostäderna samt de gemensamma utrymmena. Förslagen ska vara motiverade i förhållande till byggkostnaderna och utan att kraven sänks mer än nödvändigt.


Boverket ska bland annat samverka med studentorganisationer, bygg- och fastighetsföretag, funktionshindersorganisationer och myndigheter.


Uppdraget ska redovisas till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 30 april 2024.
Mikael Barani

2023-03-17 11:41