Nyhetsbild

Frölunda Torg klättrar i trygghetsindex

En satsning på säkerhet och trygghet har gett resultat för köpcentrumet Frölunda Torg. Man når nu nivån Gold Ounstanding enligt den internationella säkerhet- och trygghetscertifieringen SHORE för handelsplatser. I siffror ligger köpcentrumets index idag på 91 av 100.


Den 17 februari tog köpcentrumet med stolthet emot den glada nyheten att återigen få utmärkelsen Gold Outstanding i den internationella säkerhets- och trygghetscertifieringen SHORE, en certifiering utförd av företaget Safe Asset Group. Ett enastående betyg och en imponerande höjning.
– SHORE-certifieringen är ett bevis på det engagemang och arbete som Frölunda Torg har lagt ner för att tillhandahålla en trygg och säker handelsplats för sina hyresgäster, anställda och besökare, säger Erik Engstrand, vd på Safe Assets Group.


  Frölunda Torg.
Frölunda torg blir säkrare. Foto: Frölunda Torg


– Vi arbetar kontinuerligt med förebyggande säkerhetsarbete och verkar för att Frölunda Torg ska vara en trygg och säker plats för alla som besöker oss samt för våra hyresgäster. Resultatet av säkerhet- och trygghetscertifieringen är ett kvitto på att Centrumledningen på Frölunda Torg arbetar efter en systematisk och kvalitetssäkrad process som i slutändan skapar värden för köpcentrumet och alla besökare. Vi är oerhört stolta över vårt arbete kring trygghet och säkerhet, säger Tobias Heurlin, biträdande centrumchef och säkerhetsansvarig.


Frölunda Torg genomgick sin första säkerhetscertifiering 2018 och har sedan dess årligen utvecklat arbetsmodellen. 2021 fick köpcentrumet certifieringen Gold Outstanding med ett index på 87 av 100. Trygghet och Säkerhet är idag viktigare än någonsin och genom att kvalitetssäkra kravbilden och följa upp arbetet kan arbetsmodellen fortsätta att utvecklas över tid.


Det här är SHORE-certifikatets huvudområden:


Certifikatet mäter motståndskraft på säkerhet- och trygghetsområdet och bedömer förvaltningen utifrån 800 parametrar inom sex huvudområden:  • Ledningssystem och riskhantering

  • Fysiskt fastighetsskydd

  • Kundsäkerhet och trygghet

  • Hyresgästsäkerhet och trygghet

  • Säkerhet och bevakningssystem

  • Kris och kontinuitetsplanering
Mikael Barani

2023-03-03 09:55