Nyhetsbild

Många missförstår hemförsäkringen

Var tredje husägare tror felaktigt att läckande tak ingår i bostadförsäkringen. Siffrorna kommer från en ny undersökning av Vesivek och många riskerar att få en negativ överraskning under de kommande månaderna i och med fukt från snö och is som smälter.


Det råder en stor okunskap om vad husförsäkringar egentligen täcker. En ny undersökning av takrenoveringsföretaget Vesivek visar nämligen att var tredje husägare uppger att läckande tak ingår i deras hemförsäkring, trots att dessa försäkringar normalt inte täcker skador som orsakats av yttre läckage.
– Det är nu när snö och is börjar smälta på taken som skador på taket riskerar att uppstå. Som villaägare är det viktigt att underhålla taket. I värsta fall kan fukt som kommer in under taket leda till röta och det kan bli en dyr affär, säger Jani Jylhä, vd på takrenoveringsföretaget Vesivek. Okunskapen om vad som ingår i bostadsförsäkringen är stor.


65 procent vet inte vad som gäller


Undersökningen visar dessutom att hela 65 procent av de tillfrågade inte vet om läckande tak ingår i deras hemförsäkring.
– Vi möter ofta uppgivna kunder som drabbats av skador på taket, vilket de tvingas bekosta själva. Det råder en stor okunskap kring detta och alla husägare bör se över vad deras försäkring faktiskt täcker, säger Jani Jylhä.


Om undersökningen:
Undersökning genomfördes under februari 2023 av PFM Research på uppdrag av Vesivek. 2100 takägare över 18 år har svarat genom en internetpanel. Resultat är riksrepresentativt.


Län Ingår läckande tak i din hemförsäkring?
Ja Nej Vet ej Har ingen hemförsäkring
Hela Sverige 27% 7% 65% 0%
Stockholm 36% 10% 54% 0%
Uppsala 34% 8% 58% 0%
Södermanland 32% 6% 62% 0%
Östergötland 29% 2% 69% 0%
Jönköping 27% 6% 67% 0%
Kronoberg 26% 7% 67% 0%
Kalmar 20% 7% 73% 0%
Gotland 25% 10% 64% 1%
Blekinge 28% 5% 67% 0%
Skåne 33% 12% 54% 1%
Halland 21% 7% 71% 1%
Västra Götaland 31% 14% 54% 0%
Värmland 26% 6% 67% 1%
Örebro 23% 10% 67% 0%
Västmanland 27% 3% 70% 0%
Dalarna 24% 9% 66% 0%
Gävleborg 27% 8% 65% 0%
Västernorrland 26% 5% 70% 0%
Jämtland 23% 4% 73% 0%
Västerbotten 27% 7% 66% 0%
Norrbotten 27% 8% 65% 0%Mikael Barani

2023-02-28 11:20