Nyhetsbild

SKB och Coop i gemensam satsning för hållbart boende

SKB har tilldelats en markanvisning i Årsta i samverkan med Coop Butiker & Stormarknader. Här kommer man att bygga ett lågenergihus med stadsnära odling och entrévåningen kommer att inhysa en mataffär inspirerad av saluhallar.


SKB har via en tävling vunnit och tilldelats en ny markanvisning av Stockholms stad. På Årstafältet planeras ett kvarter med 134 kooperativa hyresrätter, där Coop Butiker & Stormarknader kommer att finnas i entrévåning. Förutom handel och serviceinrättningar satsar Coop på odling av örter och grönsaker i samverkan med SKB – ett modernt koncept för ett hållbart kvarter.
– Vi kombinerar nya innovationer, nya perspektiv och beprövade framgångsrika insatser. På så sätt skapar vi klimatsmarta och moderna lösningar för ett riktigt lågenergihus, säger Johan Jarding, fastighetsutvecklingschef på SKB.


  Saluhall.
Kvarteret kommer att få en mataffär med saluhallskänsla.


Fastigheten i fyra till åtta våningsplan byggs i trä, natursten och återvunnet material. Koldioxidsnål betong används till garage och stomförstärkning. Det är ett lågenergihus med solkraftverk och fossilfri el, vilket får ner energianvändningen till nivåer som ligger cirka 25 procent under det svenska myndighetskravet.
– SKB har ett robust förslag som tar väl vara på platsens förutsättningar och möter kraven och förväntningarna i tävlingen med råge. SKB har visat på mycket god samarbetsförmåga och skapat mycket fina projekt på andra platser och vi tror att de kommer att lyckas även här, säger Helena Lombrink, projektledare exploateringskontoret, Stockholms stad.


Saluhallskänsla


Hållbarhet är genomgående i processen, inte bara när det gäller material och energi. Kvarteret vårdas av egen fastighetsskötare i samarbete med ett kvartersråd som drivs av de boende. Kvarterslokaler och gröna gårdar bidrar till gemenskap och trygghet. Odling på gården kompletteras med Coop Butiker & Stormarknaders planer på en butik med saluhallskänsla där inredningen också skapas av återvunnet material.
– Vi är mycket glada och stolta över att i samarbete med SKB delta i utvecklingen av nya Årstafältet och framöver kunna erbjuda de boende i södra Stockholm en toppmodern livsmedelsbutik, säger Caroline Johnson Grönland, chef Etablering och hyresförhandling på Coop Butiker & Stormarknader.


SKB är en medlemsägd förening där de boende alltid har engagerat sig i lokala boendefrågor och drivit egna hållbarhetsprojekt, som odling och gemensamt återbruk. I Årsta tas ytterligare ett steg där SKB och Coop samverkar för lokal stadsnära odling.
– Den här markanvisningen är ett kvitto på att vi bygger modernt och hållbart och kan bidra till att utveckla staden med nya helhetslösningar, säger Ingrid Gyllfors, vd SKB. Inte minst eftersom den här markanvisningstävlingen egentligen var utlyst för i huvudsak en kommersiell etablering, inte bostäder.


Arkitektkontor Kjellander Sjöberg har tagit fram visionen samt gestaltning av kvarteret.


Fakta hållbarhetslösningar i fastigheten: • Förnybar energiproduktion, solkraftverk och fossilfri el. 

 • Mikroplastrening i tvättstugor.

 • Energieffektivisering och värmeväxling

  • Klimatskal med ett minimum av köldbryggor, avancerade styrsystem, temperaturgivare i alla lägenheter och låga VVC-förluster. (VVC = VarmVattenCirkulation.)

  • FTX-ventilation och förvärmningsbatterier enligt SKB-modellen. (FTX= Från och Tilluft med återvinning. Förvärmningsbatteriet värms med hjälp av några bergvärmehål.)

  • Garage värms upp genom värmeväxling från bostäder och handelsplats.

 • Trästomme med fasader, tegel/natursten, återvunnet material samt koldioxidsnål betong i gatuplan och stomme.

 • Lokal odling i butik och på gården.

 • Biotoptak, bikupor och insektshotell bidrar till biologisk mångfald.

 • Upplåtelseformen kooperativ hyresrätt är socialt och ekonomiskt hållbar (medlemsengagemang och "not-for-profit").

 • Mobilitet – cykelpool, bilpooler. 

 • Leveransboxar i entréer för e-handel och gemensamma lokaler som t ex bytesrum.Gestaltning: Arkitektkontor Kjellander Sjöberg
Mikael Barani

2023-02-27 12:30