Nyhetsbild

Norrland och mellanstora städer lockar svensken

De medelstora städerna i Sverige blir allt mer populärare enligt en kartläggning från Svensk Fastighetsförmedling. Data från SCB visar även att flykten från storstäderna avtar samtidigt som Norrland blir ett allt attraktivare alternativ


I Stockholm minskade antalet utflyttningar med 8 procent och antalet inflyttningar minskade med 3 procent under 2022 jämfört med 2021. I Göteborg minskade utflyttningar med 8,7 procent samtidigt som andelen inflyttningar ökade med 1 procent. I Malmö minskade utflyttningar med hela 10,2 procent, och även inflyttningar minskade med 0,3 procent.
– Pandemin skapade en storstadsflykt som under 2022 har avtagit rejält, säger Erik Wikander, vice vd på Svensk Fastighetsförmedling.


– När pandemin kom sköt intresset för att flytta från storstäder i höjden, under 2022 tycks kurvan ha vänt nedåt. Vart utvecklingen tar vägen 2023 beror på många saker, men något som kommer ha stor påverkan är hur arbetsgivares syn på hemarbete förändras, säger Erik Wikander.


  Svenska städer  
Lugnet i mellanstora svenska städer lockar.


– En annan viktig faktor är troligtvis också att samhället gått tillbaka till ett normalläge där saker som storstadspuls och skitsnack vid kaffeautomaten finns, och efterfrågas, i allt större utsträckning, säger Erik Wikander.


Söker trygget


– Krigets påverkan på såväl prisutvecklingen som vårt emotionella mående har också gjort att folk är mer benägna att hålla sig till det man känner sig trygg med snarare än byta till något nytt. Under pandemin var läget tvärt om. Då kände sig många instängda och begränsade och ville bryta sig loss, säger Erik.


Runt om i landet finns också exempel på städer som tycks locka lite extra. I Uppsala var nettoöverskottet +933 under 2021, men hela +1726 under 2022. I Örebro var samma siffror -381 under 2021 och +435 under 2022. Även i Västerås visade en liknande utveckling där överskottet gick från +169 till +753.
Data från SCB sammanställd av Svensk Fastighetsförmedling.Inflyttningstakten till storstäder minskar samtidigt som vissa medelstora städer tycks vara alltmer populära. Detta är något våra mäklare ser i sin vardag, många letar efter den mellanstora staden med lägre bostadskostnader som också har både lugnet och pulsen nära till hands, Erik Wikander.


Annorlunda miljö


Statistiken visar också att den gröna industriella revolutionen tydligt förändrat nivån för hur många som flyttar till Norra Sverige. I Jämtland, Västerbotten och Norrbotten låg antalet inflyttningar på strax över 17 000 både 2021 och 2022. 2019 var samma siffra 15 400.
– Den gröna revolutionen i norr har skapat ett undantag på den svenska bostadsmarknaden. Priserna har knappt gått ner det senaste året och allt fler vill flytta dit. När vi möter folk som flyttar dit är det främst två saker som lockar, att man bidrar till omställningen och att man får bo i en ny och annorlunda miljö, säger Erik Wikander.


– Samtidigt står många kommuner i regionen inför stora utmaningar. Behovet av bostäder är skriande, men nyproduktionen tappar fart. Det är en tuff kombination helt enkelt, säger Erik Wikander.
Mikael Barani

2023-02-27 11:51