Nyhetsbild

Kuperat landskap får förstärkt järnväg

Järnvägen mellan Västeraspby och Långsele är i behov av förstärkning. Sedan december i år är Svevia på plats och anlägger tryckbankar längs banvallens sidor, ett projekt som ska vara klart i oktober.


– Geografin och markförhållanden här gör att anläggning av infrastruktur blir en aning mer utmanade. Höjdskillnaderna är dramatiska och Ångermanälven som passerar rakt genom landskapet är känt för sina nipor, erosionsbranter av sand som älven flyter fram genom, säger Peter Pålsson, Svevia.


Svevias uppdrag är att anlägga tryckbankar längs järnvägen mellan Västeraspby och Långsele. Sträckan binder ihop två viktiga knutpunkter av järnvägsnätet; Ådalsbanan som delar sig i Västeraspby och fortsätter norrut som Botniabanan, och västerut för att knytas ihop med Stambanan vid Långsele.
– Tryckbankar anläggs för att stabilisera en järnvägsbank. Vi lägger helt enkelt stora mängder stenmaterial, som en limpa vid järnvägsbankens fot. Tryckbanken hjälper järnvägen att hålla formen och undviker att den rör sig. Metoden är vanlig i den här typen av landskap men kan också användas när belastningen på en järnväg ökar på grund av till exempel ökat axeltryck från tyngre tåglaster eller stora vattenmängder, förklarar Peter Pålsson.


  Arbete med spår utanför Lycksele. Foto: Svevia  
Spåret går i svår terräng och behöver förstärkas. Foto: Svevia


Delar av den ena tryckbanken kommer under sommaren att anläggas genom att stenmaterialet körs ut via järnvägen med tåg.
– Branterna gör det svårt att bygga hållbara vägar för lastbilar och trailers att köra på. Så under ett planerat tågstopp finns en grävmaskin på plats för att ta emot och lägga ut materialet.


Totalt kommer cirka 40 000 kubikmeter stenmaterial att användas.
Projektet utförs på uppdrag av Trafikverket och är värt cirka 28 miljoner kronor.




Mikael Barani

2023-02-24 11:42