Nyhetsbild

Norrköping – en transparent kommun

Norrköpings kommun är bäst i Sverige på öppenhet när det kommer till byggprojekt och projektplaner. Utmärkelsen kommer i samband med att Byggfakta offentliggör ”2022 års mest transparenta byggherrar och byggföretag på projektmarknaden”. 


Bygginformationsföretaget Byggfakta presenterar – för första gången officiellt – vilken kommun, myndighet, byggföretag, privat bostadsutvecklare/fastighetsförvaltare samt allmännyttigt bostadsbolag som bidragit med mest information om projektmarknaden 2022. Mer exakt så handlar det om vilka lokala arbetsställen som lämnat information om flest antal projekt och projektplaner under 2022.
–Transparens, öppenhet och samverkan är ord som ofta återkommer när byggbranschens aktörer pratar utmaningar – och möjligheter. De här uppgiftslämnarna har varit transparenta och öppna om sina projektplaner samtidigt som de fått ut information och marknadsföring om sig och sina projekt till de relevanta aktörerna på projektmarknaden - via Byggfakta, säger Sofie Sjöström, chef för Byggfaktas Undersöksavdelning.


  Inre Hamnen, Norrköpings största pågående projekt som kommunen löpande lämnar uppdaterad information om till Byggfakta. Bild: Norrköpings kommun  
Inre Hamnen, Norrköpings största pågående projekt . Bild: Norrköpings kommun


Norrköpings kommun är den mest transparenta och aktiva uppgiftslämnaren totalt sett 2022 och har bidragit löpande med information om sammanlagt 160 olika projekt. Det gör att de tar hem titeln i kategorin ”Kommuner”.
– Det här känns så klart bra för oss. Vi på enhet Projekt fastighet på samhällsbyggnadskontoret försöker att vara behjälpliga och sprida aktuell och relevant information om våra projekt. Vi ser en nytta med att information om våra kommande projekt kommer ut eftersom det skapar förutsättningar för oss och våra intressenter, säger Per Kempe, avdelningschef på samhällsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun, och berättar samtidigt att stadsutvecklingsprojektet Inre hamnen är det största pågående projektet i kommunen just nu och att man under 2023 kommer att byggstarta den nya räddningsstationen.


Myndighetsvinnare


Trafikverket, Region väst, hamnar strax efter Norrköpings kommun då de varit uppgiftslämnare på 153 olika projekt. Därmed vinner de kategorin ”Myndighet”. Göteborgs kommunala bostadsbolag Poseidon är bäst i kategorin ”Allmännyttan” och har bidragit med löpande information om 73 olika projekt.


Det byggföretag som, via ett regionalt arbetsställe, lämnat information om flest projekt är Byggdialog i Karlstad, som informerat om 51 olika byggprojekt. Bland bostadsutvecklare/fastighetsförvaltare är det Riksbyggen i Linköping som toppar med 30 olika projekt.


Informationsinsamlingen är navet i Byggfaktas verksamhet. På kontoren i Ljusdal och Hudiksvall sitter totalt cirka 25 undersökare som varje vecka genomför tusentals telefonintervjuer med beslutsfattare, projektledare och andra uppgiftslämnare i branschen. På så sätt kan Byggfakta alltid leverera den absolut senaste, mest aktuella och relevanta informationen om bygg- och anläggningsprojekten i landet.
– Vi vill tacka våra ovärderliga källor på marknaden som lämnar information till oss. Det här är aktuell information som branschens aktörer har stor affärsnytta av men som också genererar statistik, rapporter och prognoser för hela branschen om hur projektmarknaden utvecklas, säger Sofie Sjöström.2022 års mest transparenta aktörer och uppgiftslämnare på projektmarknaden, enligt Byggfaktas sammanställning.


Inom kategorin:  • Kommun: Norrköping, 160 projekt

  • Myndighet: Trafikverket Region Väst, Göteborg, 153 projekt

  • Allmännyttan: Bostads AB Poseidon, Göteborg, 73 projekt

  • Byggentreprenör: Byggdialog, Karlstad, 51 projekt

  • Bostadsutvecklare/fastighetsförvaltare: Riksbyggen, Linköping, 30 projekt


*De lokala arbetsställen som lämnat information om flest antal projekt och projektplaner under 2022. I kategorin Bostadsutvecklare/fastighetsförvaltare ingår privata och kooperativa företag.
Mikael Barani

2023-02-24 09:42