Nyhetsbild

Tillbaka till skolgången

Senast elever sprang omkring genom Norra Latins korridorer var under 80-talet, men nu är det dags igen. Från att ha varit konferensanläggning under de senaste decennierna ska byggnaden åter anpassas för skolverksamhet. Konstruktörer är PE Teknik & Arkitektur.


Fastighetsaktiebolaget Folkets Hus i Stockholm har tecknat ett 25-årigt hyreskontrakt med Stockholm International School vars elever flyttar in i det vackra 1800-talshuset från och med höstterminen 2023. Till dess ska byggnaden på 9 300 kvadratmeter byggas om från konferenslokaler till skola igen, vilket kräver en del ingrepp i stommen. PE har stöttat förvaltningsbolaget BanFast med husets konstruktioner sedan tidigt skede och deltar nu i det pågående bygget tillsammans med entreprenören In3prenör.
– Som konstruktörer i detta projekt är det viktigt att förstå byggtekniken från 1880-talet och samtidigt stötta i att uppdatera den till en modern skola med de normer som vi har att förhålla oss till i dag. Byggnaden har flera årsringar då det byggts om ett antal gånger under åren. För att bevaka byggnadens kulturhistoriska värden har det varit viktigt med en tät kommunikation med antikvarien för att komma fram till de bästa lösningarna, säger Caroline Mellstrand, konstruktör på PE.


  Elever i arbete.
Det har gått nära fyra decennier sedan Norra Latin var en skola.


Omfattande anpassning


En viktig förutsättning för att byggnaden ska fungera som en modern skolbyggnad är att ventilationssystemet uppdateras, vilket medför en del håltagningar i nära samarbete med antikvarie genom de bärande väggarna av murat tegel. Ombyggnationen kräver även håltagning genom bjälklagen som består av spontat trägolv och blindbotten. För att tillgodose dagens tillgänglighetskrav har ett omfattande arbete med justeringar av golvnivåer utförts, detaljerna för golvet i markplan är även radontäta. Befintliga räcken av gjutjärn når inte upp till dagens krav på säkerhet då de anses för låga. Därför kompletteras de i nära samråd med arkitekt och antikvarie, för att nå höjden enligt dagens normer.


Skolan ska ha tillgång till ett kök vilket medför att det projekteras in en ny nedgrävd fettavskiljare på gården som anpassas efter 1890-talets grundläggningsteknik. Den lokal som fungerat som kongresshall ska återgå till gymnastiksal och PE har tillgodosett infästning av ny gymnastikutrustning. På skolgården projekteras infästning av staket, redskap och belysningsstolpar mot underliggande parkeringsgarage.


Foto, Norra Latin: PE Teknik & Arkitektur
Mikael Barani

2023-02-23 09:53