Nyhetsbild

Cementas anläggning i Slite kommer att samla in sina utsläpp

Slitefabriken står inför ett av Sveriges mest omfattande klimatomställningsinitiativ när man förbereder sig för att bli en fullskalig CCS-anläggning. Väl färdigställd kommer anläggningen att samla in och lagra sina utsläpp på uppemot 1,8 miljoner ton koldioxid årligen.


När CCS-anläggningen står klar år 2030 kommer den att fånga in och lagra Slitefabrikens samlade utsläpp om uppemot 1,8 miljoner ton koldioxid årligen. Det motsvarar ca 3 procent av Sveriges totala utsläpp. Tillgången till klimatpositiv cement är den enskilt största pusselbiten för att den svenska bygg- och anläggningssektorn ska kunna bygga klimatneutralt 2030.
– Detta är rätt väg att gå för att Sveriges bygg- och anläggningssektor ska klara klimatomställningen till 2030. Förväntan på att satsningen i Slite skall driftsättas är stor och vi är fast beslutna att etablera en av världens första fullskaliga klimatpositiva cementfabriker här i Sverige år 2030, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige.


    Solsken på växt.
Cementas anläggning i Slite är den av en grön omställning.


Genomförbarhetsstudien 2023


Slite CCS startade våren 2021 med en förstudie. Därefter inleddes 2022 genomförbarhetsstudien, med stöd från Energimyndigheten. I genomförbarhetsstudien fördjupas arbetet med samtliga delar av projektet och projektgruppen kompletteras löpande med specialistkompetenser. Studien omfattar bland annat följande:  • Kartlägga hur den nya anläggningen ska byggas. CCS-anläggningen kommer att innebära en betydande om- och tillbyggnad av den befintliga fabriken och hamnen.

  • Optimera energiflöden och energiåtervinning, samt planera för att avskilja och förvätska upp emot 1,8 miljoner ton koldioxid. Koldioxiden ska hanteras logistiskt på plats och även kunna transporteras för slutlagring utanför den norska kusten.

  • Fördjupa analysen av investerings- och driftskostnader med målsättning att fatta ett slutgiltigt investeringsbeslut 2026/2027.

  • Påbörja ansökningsprocessen kring miljötillstånd för fabriken och den nya CCS-anläggningen.

  • Verka för att säkerställa en robust elförsörjning till och på Gotland.


Effektiva tillståndsprocesser både för täktverksamheten och för CCS-anläggningen, samt en kraftigt förstärkt elförsörjning med minimal klimatpåverkan, är de två mest kritiska faktorerna just nu för att kunna driftsätta Slite CCS på Gotland år 2030. Ett beslut om investering och tidplan för en fastlandsförbindelse måste fattas av Svenska Kraftnät under våren 2023 för att undvika fördröjningar i elnätsuppgraderingen på Gotland och följaktligen förseningar för CCS-satsningen i sin helhet.
– Tiden är knapp och mycket måste hända redan idag för att vi ska kunna komma i mål till 2030. Vi efterlyser nu en gemensam målbild, tidplan och samverkan med alla inblandade aktörer. Det behövs effektivare tillståndsprocesser och en elnätsuppgradering för att Sverige ska fortsätta vara ett föregångsland när det gäller industriomställning, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige.


Om Slite CCS


Våren 2021 aviserade Heidelberg Materials sin satsning på att etablera Slite CCS, en av världens första fullskaliga CCS-anläggningar vid cementfabriken i Slite på Gotland.


När CCS-anläggningen står klar år 2030 kommer den att fånga in och lagra Slitefabrikens samlade utsläpp om uppemot 1,8 miljoner ton koldioxid årligen. Det motsvarar ca 3 procent av Sveriges totala utsläpp. Bedömningen är att åtminstone 300 000 ton biogen koldioxid kommer att fångas in, vilket innebär att anläggningen har potential att bli en kolsänka.


Slite CCS är en av Sveriges största och viktigaste just nu pågående satsningar för att ställa om svensk industri. Tillgången på klimatpositiv cement är den enskilt viktigaste faktorn för att den svenska bygg- och anläggningssektorn ska kunna bygga klimatneutralt 2030.


Foto, Slite: Heidelberg Materials
Mikael Barani

2023-02-21 12:09