Nyhetsbild

Ny metod för enkel mätning av närhet till grönska

Teorin bakom 3-30-300-regeln är att närhet till grönska är en viktig del av vårt välmående. Nu samarbetar Göteborgs Universitet och Radar arkitektur för att enkelt kunna mäta avståndet till grönområden.


Idén bakom tretalen är att de ska fungera som en riktlinje för hur städer ska växa. 3 träd utanför ditt fönster är den första, 30 är måttet på hur stor krontäckningsgraden bör vara i ett stadskvarter och 300 är maxantalet meter du ska ha till ett grönområde.
Att mäta 30/300 är inte så komplicerat, det kan enkelt göras med geografiska analyser. Det är utsikten från ditt fönster som är det svåra.
Hittills har det inte funnits något säkert sätt att mäta antalet synliga träd i en stad. Det kan bli ändring nu.
– Jag räknar med att kunna presentera en färdig metod inom kort, säger Sebastian Daland.


Rimmar med ambition


Sebastian läser geografi på Göteborgs Universitet och gör just nu sin master på Radar i Göteborg. Den har han ägnat åt att utveckla en GIS-baserad metod för mätning av just 3–30–300.
När hans verktyg är klart kan det användas för att uppskatta hur väl en stad uppfyller målen om växtlighet – och i vilka områden det saknas tillräckligt med grönska.
– För oss på Radar är det här superintressant eftersom det hänger ihop med vårt hållbarhetsarbete. Det är roligt att Sebastian har valt att vara hos oss, säger Hanna Ekenberg, landskapsarkitekt på Radar.


Att vegetationen i en stad påverkar den omkringliggande miljön och invånarna är känt sedan gammalt. Träd hjälper till med dagvattenhanteringen, ger skugga och reducerar buller och luftföroreningar. Dessutom påverkar närheten till grönområden människors hälsa och välmående.
– Det här är inget nytt, men det har saknats riktlinjer och mätbara mål. Regeln om 3–30–300 är slagkraftig och sammanfattar väldigt bra vad det handlar om, säger Hanna Ekenberg.


  Grönska. Foto: Radar arkitektur
Ny metod ska göra det enkelt att mäta närhet till grönska. Foto: Radar arkitektur


Träd utanför fönstret


Sebastian Dalands stora intresse är geografiska informationssystem och han använder geodata för sina analyser. Han kommer inledningsvis att köra tekniken på Göteborg, men metoden ska kunna appliceras på alla städer i Sverige. Tanken är att stadsplanerare och arkitekter enkelt ska kunna zooma in ett område på en karta och få en indikation på hur väl man uppfyller de gröna målen.
Det ska också vara tydligt hur mycket grönska människor har utanför sina fönster i hemmet, skolan eller på arbetsplatsen.
– Jag använder ett viewshedverktyg som visar vad man kan se från en specifik punkt. I det här fallet ska punkterna representera fönster och en terrängmodell används för att estimera vad man kan se. Sedan uppskattar jag om man kan se fler än tre träd från varje punkt, förklarar Sebastian Daland.


Radar har redan arbetat med ekosystemtjänster i många olika sammanhang. Bland annat via sina sju nyckelinitiativ. Genom att ta del av Sebastian Dalands arbete steppar man upp hållbarhetsarbetet ännu mer.
– Det här är ett sätt för oss att hänga med i utvecklingen. 3–30–300 är en metod som det snackas mycket om. Nu kan vi erbjuda våra kunder att testa metoden i sina projekt, säger Hanna Ekenberg.Det här är 3-30-300
3 träd. Alla ska kunna se minst tre träd från sin bostad, skola och arbetsplats.
30 procent. Varje stadskvarter ska ha minst 30 procents krontäckningsgrad. Måttet krontäckningsgrad talar om hur stor del av en yta som skuggas av trädkronor.
300 meter. Alla invånare ska ha max 300 meter till ett grönområde


Regeln har tagits fram av Cecil Konijnendijk som är professor i Urban Forestry i British Columbia samt docent på Nature Based Solutions Institute i Barcelona.
3-30-300 ska framförallt hjälpa beslutsfattare att veta hur mycket grönska det behövs för att en stad ska må bra.
Källa: Green cities Europe


Det här GIS
Geografiska informationssystem (GIS) är ett datorprogram som används för att samla in, analysera och visualisera geografisk data.
Mikael Barani

2023-02-20 13:15