Nyhetsbild

Lunds framtida arbetsplatsområde tar form

I Lunds nya stadsdel Brunnshög samarbetar kommunen tillsammans med Vectura Fastigheter AB för att ta fram framtidens arbetsplatsområde. Gemensamt kommer man nu att fram ett helhetskoncept för morgondagens arbetsplats.


Digitaliseringen och människors möjlighet att arbeta från olika platser har gjort att arbetsmarknaden står inför en förändring. En förändring som accelererade under pandemin. För att utforska och utveckla hur framtidens arbetsplatsområde kommer att se ut bjöd Brunnshögsprojektet i Lunds kommun in till Brunnshög WORKS. Totalt lämnades sex intresseanmälningar om att bli en samarbetsaktör – så kallad ankarbyggaktör – med Lunds kommun. Valet föll slutligen på Vectura Fastigheter.
– Nu tar vi ett viktigt steg för att ytterligare stärka Brunnshögs attraktivitet som platsen för framtidens företag. Tillsammans med Vectura ska vi nu utveckla hur framtidens arbetsplatsområde ska bli. Detta är ett nytt sätt för oss att arbeta och det blir spännande att se vad vi kommer att kunna skapa tillsammans, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.


  Lund
I Lund satsar man på samskapande när framtidens arbetsplats utformas.


Skapa destinationer


Det har varit en grundlig juryprocess för att komma fram till den man anser vara bäst lämpad som samarbetsaktör. Juryn bedömer att Vectura Fastigheter genom sitt nätverk och nuvarande engagemang på olika platser visar upp nytänkande och innovation: bolaget har tidigare utvecklat labs för barn och ungdomar, innovationskluster och kulturbyggande områden.
– I vår utvärderingsprocess har Vectura visat att de har stor kunskap när det gäller morgondagens arbetsplats. Vi ser fram emot att samverka med en aktör som kan konsten att skapa destinationer och mötesplatser och har ett upparbetat nätverk med näringsliv, forskning och utveckling, Det kommer att komma till stor nytta i den kommande utvecklingen av Brunnshög, säger Eva Dalman, projektchef för Brunnshögsprojektet.


I Brunnshög WORKS efterfrågade Lunds kommun en samarbetsaktör med fokus på samskapande. Därför har man inte efterfrågat ett färdigt koncept. Nästa steg blir för den nyligen formade projektgruppen att på en gemensam kunskapsresa ta fram ett helhetskoncept för kontor och verksamheter i centrala Brunnshög. I och med att Vectura Fastigheter blivit vald till ankarbyggaktör garanteras företaget minst en byggrätt om max 10 000 kvm byggyta i området.


Tidig idévisualisering från Lunds kommun: Kjellander Sjöberg.
Mikael Barani

2023-02-16 12:47