Nyhetsbild

Gamla fönster återanvänds i pionjärsatsning

Gamla fönster får nytt liv genom ett unikt samarbete mellan Mockfjärds och miljöföretaget Ragn-Sells. Utjänta fönster köps från kunderna och samlas sedan in varefter hela produkten återanvänds.


– För oss på Mockfjärds är det självklart att, nu när möjligheten finns, erbjuda ett cirkulärt fönsterbyte där vi köper kundernas fönster och ser till att hela produkterna blir återvunna, säger Mattias Andersson, VD för Mockfjärds Fönster.   
Nu är det alltså för första gången möjligt att göra nytt fönsterglas av gamla fönster som samlas in i Sverige. Och ju fler gamla fönster som samlas in, desto bättre för miljön.


Fönsteråtervinningen är möjlig tack vare ett samarbete mellan Mockfjärds och miljöföretaget Ragn-Sells och innebär att Mockfjärds köper sina kunders gamla fönster och lämnar dem till Ragn-Sells för återvinning. 
– Det här blir ett cirkulärt och komplett fönsterbyte som både våra kunder och klimatet tjänar på, säger Mattias Andersson.


  Mattias Andersson, vd på Mockfjärds. Foto: Mockfjärds  


Mattias Andersson, vd på Mockfjärds som ligger bakom ett unikt återvinningsprojekt. Foto: Mockfjärds


Resurser till spillo


Moderna fönster är mycket mer energieffektiva än äldre fönster, vilket gör att de sänker husets energiförbrukning och därmed gör nytta för klimatet. Men fram till nu har det saknats ett system för återvinning av gamla fönster i Sverige, vilket har gjort att viktiga resurser i uttjänta fönster har gått till spillo.  


När Mockfjärds framöver lämnar sina kunders gamla fönster till Ragn-Sells kommer hela produkterna att återvinnas. Stål och aluminium blir nytt material, medan trädetaljer blir till energi. Men viktigast av allt är att glaset kommer att materialåtervinnas. Att återvinna fönsterglas ger nämligen mer än 50 procent lägre koldioxidutsläpp i jämförelse med att tillverka nytt. Återvinning av fönsterglas är dessutom en nödvändighet för att det i framtiden ska gå att tillverka fina fönster, då den fina sand som används vid tillverkning av fönsterglas är på väg att ta slut.


Storskalig återvinning


– Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle behöver vi använda de råvaror vi redan har, om och om igen. Därför är vi glada över vårt samarbete med Mockfjärds. Mockfjärds levererar nya fönster hem till kunden och det är så naturligt att de tar med de gamla fönstren och lämna dem för materialåtervinning hos oss nu när det är möjligt, säger Christina Stålhandske, Glasexpert och Affärsprojektledare på miljöföretaget Ragn-Sells.   


Ju sämre fönster är ur energisynpunkt, desto viktigare är det att de byts ut för att vi alla ska minska våra totala utsläpp från uppvärmning av bostäder. Därför kommer Mockfjärds att ge ett högre inbytesvärde för kundernas gamla fönster ju sämre skick de är i. 


För att kunderna ska kunna uppskatta hur mycket de kan få betalt för sina gamla fönster har Mockfjärds tagit fram en ett enkelt verktyg där kunderna får lämna några uppgifter om sina befintliga fönster och sedan få en ungefärlig beräkning. Kunden får sedan ett exakt pris när Mockfjärds Fönstermästare kommer på hembesök för att planera fönsterbytet.  
Mikael Barani

2023-02-14 12:22