Nyhetsbild

Skellefteå satsar digitalt på återbruk av byggmaterial

Skellefteå vill skapa en digital marknadsplats för återbruk av byggmaterial. Kommunens mål är att återanvändning ska vara en naturlig del inom bygg- och fastighetsbranschens byggprocesser.


Norra Sverige befinner sig idag i en unik utveckling. Etableringarna av nya industrier och satsningar på den gröna omställningen, exempelvis tillverkning av fossilfritt stål och batteriproduktion, ger stora effekter på hela samhället. Ny infrastruktur och nya bostäder behöver byggas med snabb hastighet för att möta behoven.


  Skellefteå från vattnet.  


Skellefteå tar nästa steg i cirkulärt byggande.


Projektet blir därför ytterligare ett steg på vägen för ett cirkulärt byggande, och ett sätt att växa ansvarsfullt.
– Det långsiktiga målet är att återbruk blir en naturlig del i byggprocesser och att cirkulära affärsmodeller blir standard för byggsektorn i norra Sverige. Genom att få till ett bra samarbete, med perspektiv från både näringslivet och forskningen, hoppas jag att vi ska kunna inspirera världen till mer återbruk, säger Karin Degerfeldt, hållbarhetsstrateg på Skellefteå kommun.


Digital marknadsplats


Projektet samarbetar med CCBuild, en nationell samverkansarena för cirkulärt byggande, som i sin tur är ett dotterbolag till IVL, Svenska Miljöinstitutet.
– Det känns bra att vara en del av CCBuilds nätverk och kompetensbank som har goda erfarenheter av liknande projekt i södra Sverige, säger Karin Degerfeldt.
   Projektet ska mynna ut i en digital marknadsplats för återbruk av byggprodukter. Initialt handlar det om att säkerställa ett samarbete med aktörer i byggsektorn för att tillsammans hitta nya metoder och lösa utmaningar kopplade till återbruk inom byggsektorn. Till exempel mellanlagring, kvalitetssäkring av material och återbruk av massor samt hur upphandlingsformat och markanvisningar kan användas för att öka mängden återbruk.


   Sebastian Röstberg, projektledare på IVL:s norra Sverige-kontor, har fått uppdraget att driva projektet av Skellefteå kommun.
   – Målgruppen är egentligen hela värdekedjan inom fastighets- och byggsektorn vilket innebär alltifrån entreprenörer och materialleverantörer till fastighetsägare och arkitekter. Vi är i full gång att ordna nätverksträffar för att ta del av branschens erfarenheter och diskutera utmaningar och lösningar under projektets gång, säger han.
   Mikael Barani

   2023-02-14 12:13