Nyhetsbild

De gamla romarnas hemlighet bakom självläkande betong

Gammal teknik från romartiden kan vara nyckeln till att förlänga hållbarheten på dagens betong. Det finns nämligen en intressant anledning till att romarnas akvedukter står kvar än idag – kalkklaster.


Betong - för några decennier sedan var det symbolen för tekniska framsteg och modernism, till att nu vara i nyheterna främst på grund av sitt höga CO2-fotavtyck och klimatpåverkan. Trots det är det svårt att föreställa sig en byggindustri utan betong. Därför görs olika ansträngningar för att minska betongens koldioxidavtryck, allt från återvunna fyllnadsmaterial och kolbindande betong till innovativ design som minskar mängden material som används. Ytterligare ett sätt att göra byggandet med betong mer hållbart är att få materialet att hålla längre. Tanken med den här metoden är enkel: Tåliga byggnader som håller behöver inte rivas och byggas om; och varje insparad nybyggnation sparar CO2-utsläpp.


  Akvedukt  
Romarnas byggnadsteknik är ett monument över hållbarhet.


I strävan efter att förbättra betongens livslängd har forskningen ofta vänt sig till att undersöka ett gammalt mysterium: hur kan det komma sig att romerska akvedukter står i tusen år medan våra moderna broar redan håller på att falla sönder?


Mysterium i dagsljus?


Just nu i januari publicerade forskare från MIT, Harvard University och laboratorier i Italien och Schweiz fynd som kan avslöja mysteriet: Beständigheten hos romersk betong verkar relaterad till kalciumrika kalkklaster.


Bildade under varmblandning av betong med bränd kalk (och tidigare kasserats som ett resultat av "dålig blandning"), resulterar dessa små kalciumrika kalkklaster i unika självläkande egenskaper hos den romerska cementen. Så fort små sprickor börjar bildas i betongen, fortplantar de sig företrädesvis genom de spröda kalkklasterna. Vid kontakt av kalkklasterna med infiltrerande vatten bildas en kalciummättad lösning, som kan kristallisera om till kalciumkarbonat och fylla sprickan; eller så kan lösningen till och med reagera med puzzolanmaterialet (det vill säga reaktiva silikater och aluminiumsilikater såsom i vulkanaska) i betongen, vilket förstärker betongen ytterligare.


Länk till den ursprungliga forskningsartikeln på engelska: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.add1602
Mikael Barani

2023-02-03 12:04