Nyhetsbild

Grön logistikfastighet på alla plan

Logicenters anläggning Triple Zero är en strävan i att nå neutrala koldioxidvärden på alla fronter. Här arbetar man innovativt för att nå klimatmålen inom både tillverkning, transport och installation av byggnadsmaterial. Målet är högsta klassens BREEAM-certifiering.


Logicenters bygger Triple Zero i Bålsta norr om Stockholm med ambitionen att bli ledande inom utvecklingen av logistikanläggningar som är koldioxidneutrala i alla led. Anläggningen på 20 000 kvadratmeter uppförs med så utsläppsfria materialval och byggtekniker som möjligt i syfte att driva innovation och öka efterfrågan på klimatsmarta lösningar.


  Triple Zero-projektet. Bild: Logicenters


Gröna innovationer tar plats i Triple Zero-projektet. Bild: Logicenters  


Inom ramen för projektet har Logicenters anlitat expertis från PE för utredningar och beräkningar inom klimatpåverkan och klimatneutralitet. Triple Zero ska även BREEAM-certifieras för systemets högsta nivå Outstanding, vilket också det hanteras av PEs miljökonsulter.


Materialval på detaljnivå


– Vi hjälper Logicenters även med projekt som utvecklas enligt deras traditionella koncept. Men i detta annorlunda projekt tar de ut svängarna rejält och det är fantastiskt roligt att få vara med och hjälpa dem. Här finns en engagerad grupp med projektörer och andra specialister som ser över materialval i stort och smått för att resultatet ska bli så bra som möjligt, säger Catrin Heincke, uppdragsansvarig på PE.


Bland valen som görs i projektet finns att använda trästomme istället för vanliga betong- och stålstommar och att isolera med hampa. Möjligheterna att använda klimatförbättrad cement undersöks också. Materialen som används ska inte heller släppa tillbaka bunden koldioxid när de så småningom återvinns eller återbrukas.
Mikael Barani

2023-02-03 09:30