Nyhetsbild

Sigtuna får uttrycksfullt kultur- och aktivitetscenter

I slutet av nästa år påbörjas byggnationen av ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Sigtuna. Bakom det vinnande förslaget står White Arkitekter, som har gestaltat en faluröd byggnad som är både varm och lekfull. Projektet kommer att uppföras i centralt läge i stadsdelen Valsta. 


Uppgiften var att rita en profilbyggnad med högkvalitativ arkitektur som ska välkomna alla till ett tryggt och hållbart Valsta. Kultur- och aktivitetscentret ska innehålla bland annat bibliotek, café, scen och plats för möten och aktiviteter. Platsen ligger precis intill Valsta centrum, på en yta där det idag finns en naturlig bergknalle, en stor parkering och ett stort öppet torg.
– Vi är glada och stolta över att Sigtuna kommun har valt att gå vidare med vårt förslag. Vi vill skapa en byggnad som är varm, inbjudande och lekfull, och som i samspel med torget välkomnar alla till ett inspirerande sammanhang fyllt av möten, kulturverksamhet och aktiviteter, säger Nina Wittlöv Löfving, ansvarig arkitekt på White.


  Nytt kulturhus i Sigtuna. Skiss: White Arkitekter  


Sigtunas nya kultur- och aktivitetshus beräknas så klart 2026


Förslaget tar ett helhetsgrepp om platsen. Förslaget bevarar naturen samt skapar ett överblickbart torg genom att placera byggnaden i ett strategiskt läge vid gångstråket mot Valsta köpcentrum.


Odling på taket


Byggnaden har en uttrycksfull gestaltning med sin faluröda träfasad, mjuka former och stora glaspartier. Förhoppningen är att byggnaden också får en stomme i trä, vilket ger de bästa förutsättningarna för att minimera dess klimatpåverkan. I förslaget ingår också växthus och planteringar på taket och en vinterträdgård i huset så att odling och matkultur kan få en framträdande roll i huset vid sidan av de traditionella kulturverksamheterna.


Vinnaren har utsetts av en jury men alla förslag har varit utställda för att ge allmänheten en chans att rösta på sin favorit. Whites förslag fick flest röster och vann även den professionella juryns utvärdering. Nu inleds kommunens arbete med att ta fram en detaljplan. Går allt enligt beräkningarna, kan uppförandet av kultur- och aktivitetscentret påbörjas i slutet av 2024 och stå klart i början av 2026.Skisser: White Arkitekter
Mikael Barani

2023-02-02 09:35