Nyhetsbild

Dystert rekord slaget

Under januari månad 2023 försattes 628 aktiebolag i konkurs. Detta är ett nytt rekord för januari månad. Nu märks också effekten inom företag som jobbar mot konsumenter.


Den konkursstorm som startade under andra halvan av förra året fortsätter. Under januari registrerades 628 aktiebolag i konkurs, vilket kan jämföras med 402 samma period året innan. Det är en kraftig ökning med 56 procent.
– Vi kan konstatera att vi aldrig haft fler konkurser än det vi ser i januari. Det är stigande konkurstal i samtliga branscher i vår statistik. Men också väldigt tydliga utmaningar för företagen som jobbar mot konsumenter, där slår konkurserna nu igenom med full kraft. Min bedömning är att konkurserna bland svenska företag fortsätter stiga i minst ett halvår, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.


Fortsatt tufft för detaljhandeln 


Samtliga branscher som ingår i Creditsafes konkursstatistik ökar denna månad. Nästan tio procent av alla konkurser sker inom detaljhandel. För detaljhandeln ökar dessutom konkurserna med 73 procent denna månad, jämfört med januari förra året. Utöver detaljhandel återfinns många av konkurserna hos byggentreprenörer och inom partihandel. Konkurser under januari 2004-2023 


Konkursgrafer, januari. Bilder: Creditsafe


 


Konkurser per månad och år


  Konkursgrafer, januari. Bilder: Creditsafe  


Branscherna med högst procentuell ökning påverkas alla av konsumenternas minskade köpkraft - bilverkstäder (163%), städföretag (133%) och livsmedelsbutiker (120%). Även om det är relativt låga siffror till antalet, så är detta en trend som visade sig även i höstas.


Länen med störst ökning


Geografisk sett står Örebro för störst ökning denna månad med 314 procent. En bidragande orsak är padelkoncernen WAP (We Are Padel) med säte i Örebro som försatt ytterligare padalhallar i konkurs. Men även utan WAP är uppgången stor i länet. Också Östergötland landar på 286 procent denna månad.
För storstadsregionerna utmärker sig både Skåne (107 procent) och Västra Götaland (95 procent) med enorma konkursökningar.


Månadens största konkurs är husföretaget "Spacem2 For smart living" i Lidköping med en omsättning på 238 miljoner, följt av "Melander Bygg" i Norrköping med 183 miljoner i omsättning. Fyra företag hade en omsättning på över 100 miljoner.
Antalet nya aktiebolag under januari var 3 919, det är 19 procent färre jämfört med samma period förra året. Totalt finns 740 000 verksamma aktiebolag i Sverige idag.
Mikael Barani

2023-02-01 09:33