Nyhetsbild

Förskola i Rosengård ingår i pilotprojekt

Klövervallens förskola i Rosengård i Malmö byggs ut och deltar i samband med detta i ett pilotprojekt. Klimat och barnens behov står tillsammans i första rummet när man bland annat bygger i trä och återbrukat tegel.


I anslutning till den befintliga förskolan Klövervallen på Rosengård planeras en ny byggnad med två våningar, där 80 barn kommer att kunna gå i förskola. Totalt får Klövervallen 8 avdelningar med plats för 148 barn. Projektet är ett pilotprojekt för Stadsfastigheter när det gäller klimat- och kostnadseffektivitet. Stommen byggs av trä och det huvudsakliga fasadmaterialet är återbrukat tegel. På taket placeras solceller.


Förskolegården kommer att få en ny gestaltning, med tre delar. Den största delen får större lekytor med fartfyllda lekredskap, odling och vattenlek. Den andra delen blir frodig med en stor variation av växter. Den tredje är anpassad för de mindre barnens fantasilek. Den totala friytan i utemiljön blir cirka 4500 kvadratmeter, vilket blir drygt 30 kvadratmeter per barn. Utemiljön uppfyller alltså stadens riktlinjer på minst 30 kvadratmeter per förskolebarn.


Klövervallens förskola i Rosengård. Foto: White Arkitekter
Klövervallens förskola i Rosengård får bland annat solpaneler på taket.  


Barns livsmiljö


Till förskolan anläggs 56 cykelplatser, varav 7 för lådcyklar. För dem som jobbar på förskolan finns ett paket av mobilitetsåtgärder, som förvaringsskåp med cykelpumpar och cykelplatser under tak. Det minskar behovet av parkeringsplatser för bilar till totalt 20, varav 1 plats för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.
– Det här projektet visar att det är går att kombinera höga ambitioner kring barns livsmiljö och klimatvänlighet, samtidigt som det är kostnadseffektivt. Från i år är solceller norm på våra gemensamma byggnader, och jag ser att detta projekt innebär ett steg mot att även klimatneutralt byggande blir norm. Särskilt glad är jag över att detta pilotprojekt genomförs i Rosengård, eftersom det är oerhört viktigt att det byggs med hög kvalitet i hela staden, säger Stefana Hoti (MP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.


– Livet pulserar i Malmö – barnen blir allt fler. Nu får stadens yngsta ytterligare plats för lek och lärande genom denna klimat- och kostnadseffektiva om- och tillbyggnation. När vi bygger Malmö helt är stadens nya solcellsnorm ett viktigt verktyg för att säkerställa hållbar och klimatneutral byggnation, säger Arwin Sohrabi (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.


– Med plats för 148 barn är det glädjande att en ny huskropp tillförs förskolan Klövervallen på Rosengård. Fokus på hållbarhet och låg klimatpåverkan fortsätter utmärka Malmö för sitt innovativa byggande. Stadens barn ska ha tillgång till en grön och trevlig utemiljö med plats för lek och äventyr vilket vi möjliggör med detta beslut , säger Lars Hellström (L), ledamot i stadsbyggnadsnämnden.Illustrationer: White Arkitekter  
Mikael Barani

2023-01-27 12:56