Nyhetsbild

Kampanj om vikten av god ventilation

En studie från Hardvard visar hur viktig rätt luftkvalitet är för vår kognitiva förmåga. Under hösten bjöd Svensk Ventilation landets in alla sjätteklassare till en filmtävling för att lyfta fram vikten av god ventilation och bra inomhusklimat. Nu presenteras utvärderingen kampanjen.


– När vi tittar på de tre områdena skola, arbetsplats och bostad är det skolor som vi lyckats nå allra bäst med den här kampanjen. Resultatet var häpnadsväckande, dels för att vi anordnade en tävling som uppmuntrade till interaktion. Alla sjätteklassare i Sverige fick vara med och tävla, och det var otroligt att se deras stora engagemang, säger Britta Permats, VD på Svensk Ventilation.


Sjätteklassare tävlade på TikTok


Utmaningen var att skapa en film som visar hur luften rör sig i skolan, och lägga upp tävlingsbidraget på plattformen TikTok eller skicka in det via mail. Tävlingen presenterades tillsammans med influencern Memetix som samarbetade med Svensk Ventilation under hela kampanjen, och dessutom satt i juryn. Det var helt upp till de tävlande sjätteklassarna att låta fantasin flöda fritt - precis som luften! Över 40 bidrag kom in och en vinnare av 10 000 kr till klasskassan har korats. Även ett andra och tredje pris har delats ut.


Svensk Ventilation hade också tagit fram en lektionsplanering, Undersök luften inomhus som lärare kunde implementera i sin undervisning för sjätteklassare. Många skolor arbetade med denna utan att delta i tävlingen.


Vecka 5_svensk ventilation.jpg


Britta Permats lämnar över checken till Klass 6 på Kulturskolan Raketen i Stockholm.


Kreativa bidrag om ventilationen i skolan


– Att gå igenom alla tävlingsbidrag var en av de roligaste arbetsdagar som jag haft sedan jag började på Svensk Ventilation för elva år sedan, säger Britta och skrattar.


– Vilka idéer dom hade! Det var allt från animationer, stop motion-film med lego, sång och dans. Vissa var mer tekniska och hade dessutom fått komma in i fläktrummet på sin skola. Det kändes ju hemskt att inte kunna dela ut pris till alla bidragen. Det vinnande bidraget var en kreativ film om att läraren svimmade av dålig luft. Vi var ute och lämnade över en check till klassen, men de tyckte nog att det roligaste var att få sin videohälsning från Memetix.


Det vinnande bidraget finns på TikTok under hashtaggen #andasfriskt och på https://www.svenskventilation.se/2021/12/skoltavling-om-ventilation-engagerade-landets-sjatteklassare/


1a pris, 10 000 kr - Klass 6 på Kulturskolan Raketen i Stockholm


2a pris, 5 000 kr - Klass 6C från Sävarskolan i Umeå


3e pris, 2 500 kr - Klass 6C från Österportsskolan i Malmö


Resultatet i siffror


Svensk Ventilation hade som mål att nå ut med kampanjen till så många människor som möjligt i Sverige. Därför sammanfattas denna kampanj i räckvidd, en term som innebär hur många människor som sett en specifik bild eller film. De aktiviteter som skett digitalt går att få fram exakta siffror kring, medan man endast kan göra en uppskattning över hur många som till exempel sett reklamen på någon av de hundratals busskurerna runt om i Sverige, eller muralmålningen på Drottningholmsvägen i Stockholm.


Har fler svenskar fått upp ögonen för ventilation nu? Totalt har fler än 600 000 personer läst annonser eller poster från kampanjen via sociala medier, som Instagram och Facebook. Annonserna exponerades över 1,3 miljoner gånger. Alla videos som låg uppe på TikTok under #andasfriskt sågs dessutom över 1,1 miljoner gånger, och över 50 000 personer har på något sätt interagerat med kampanjen på TikTok genom att till exempel kommentera, gilla eller dela något av kampanjens inlägg.


Hela kampanjen uppmärksammades också av media vilket hjälpt till att sprida budskapet och förhoppningsvis gjort fler medvetna om hur viktig det är med bra inomhusklimat. Tidningar som Resumé, Brf Nytt och Svensk Byggtjänsts tidning Byggkoll skrev om kampanjen, och även programmet Spanarna i P1 från den 24 september hade snappat upp detta. Men det finns en lärdom som Svensk Ventilation tar med sig till nästa stora kampanj.


Vecka 5_Svensk ventilation_bild 2 och header.jpg


Ny studie från Harvard


Dagen före kampanjen lanserades i september 2021 släpptes en ny studie från Harvard. Studien har under ett års tid undersökt personer som arbetar på kontor minst tre dagar i veckan. En sensor övervakade koncentrationen av små partiklar, temperaturen, koldioxidhalten och den relativa luftfuktigheten i luften kring deltagaren. Genom en app utförde deltagarna två olika kognitiva tester vid förutbestämda tider. Studien visar att svarstiderna ökade och noggrannheten minskade när partikel- och koldioxidhalterna ökade kring deltagaren.


Denna typ av forskningsrapport får mycket uppmärksamhet, och i samband med det skulle man också vilja har svar på vad man kan göra för att förbättra luften inomhus. Det är här som Svensk Ventilation får sin lärdom. Att på ett tydligt sätt koppla ihop en stor kampanj med en forskningsrapport som denna från Harvard skulle ge kampanjen större uppmärksamhet.


Efter kampanjen


Efter avslutad kampanj finns nu värdefullt material som filmer och guider att använda i till exempel utbildningssyfte. Svensk Ventilation kommer framöver fortsätta med sina mindre omfattande kampanjer precis som tidigare, som bland annat roadshow mot miljö- och hälsoinspektörer och även mot allmänheten. Under 2022 kommer de även att fortsätta bearbeta beslutsfattare, kring ämnet OVK.


Att modernisera OVK:n (Obligatorisk ventilationskontroll) är något som skulle ha en positiv påverkan på inomhusmiljön på många platser, både i bostäder och i offentlig miljö. Forskningsinstitutet Research Institute of Sweden (RISE) tog år 2017, på uppdrag av Energimyndigheten fram rapporten Moderniserad ventilationskontroll. I den bekräftas bilden från en av Svensk Ventilations undersökningar, att det finns tydliga brister i hur lagen om obligatorisk ventilationskontroll är utformad och att en godkänd OVK inte, trots dess uttalade syfte, är någon garanti för att inomhusmiljön är tillfredsställande. Detta eftersom att OVK:n inte tar hänsyn till den nuvarande användningen och verksamheten i lokalen.


Ett exempel på en sådan situation är när ventilationen i ett klassrum är projekterad för 25 elever. Om elevantalet sedan ökar till 35 elever är det inte alltid som den anmärkningen finns med i OVK:n, vilket gör att resultatet av kontrollen kan bli missvisande. Därför hoppas nu Britta på Svensk Ventilation att regelverket för OVK moderniseras genom att OVK:n tar större hänsyn till den faktiska verksamheten, vilket också skulle underlätta kommunernas tillsyn.


Om du vill läsa mer om kampanjen kan du klicka in på reportaget Projekt för ökad kännedom om ventilation här.
Mikael Barani

2022-02-03 11:38