Nyhetsbild

Avtalsoreda råder på nästan ett av tre svenska företag

Omkring 21 procent av Sveriges små och medelstora företag anser sig hålla dålig ordning på sina avtal. Ytterligare åtta procent säger i sin tur att man inte riktigt vet hur det ser ut, detta enligt en undersökning gjord på uppdrag av QNova. Att helt förlita sig på fysisk lagring är en risk vid till exempel brand.


Undersökningen visar att:  • Drygt fyra av tio företag, 44 procent, har inte sina avtal sparade digitalt. Hälften, 50 procent, av de tillfrågade företagen har valt att digitalisera organisationens avtal i någon form, exempelvis som PDF. Men en hög andel har inte valt det utan förlitar sig ännu på analoga lösningar såsom papper i pärmar för sina avtal.


  • Fyra av tio tror att man skulle behöva leta efter ett aktuellt avtal. 41 procent menar att man troligen skulle behöva få leta efter ett visst avtal idag. En majoritet uppger att man inte skulle behöva det.


  • Vart tredje pekar på oreda bland sina avtal. En majoritet, 71 procent, uppger att man har ordning på sina avtal. Men vart tredje, 21 procent, menar att man inte har det och åtta procent att man inte vet.


  Binärt.  


Digital lagring är en buffert om fysiska avtal skulle skadas i samband med olyckshänderlser.


 − Med en orolig omvärld med sanktioner och snabbt ändrade affärsförhållanden är det mer aktuellt än någonsin att man ser till att ha företagens avtal i en digitaliserad lösning som gör det lätt att hitta det vid behov för att säkra företagets existens även om en kris skulle uppstå, säger Martin Hjelte, vd för QNova.


Oreda bland avtal är alltså vanligare än man kan tro. Den kan vid extrema situationer, händelse av exempelvis mobilisering, brand, explosioner, strejk eller myndigheters ingripande, äventyra hela företagets ekonomi och i värsta fall existens.

Undersökningen är genomförd under oktober−november 2022 med enkät tillställd ett urval av IT-chefer och IT-ansvariga på små- till medelstora bolag i olika branscher i Sverige.
Mikael Barani

2023-01-24 11:11