Nyhetsbild

Sol- och vindträd driver tvättstuga

I Eriksbo står Göteborgs första sol- och vindträd. Konstruktionen består av vindturbiner och solpaneler som genererar tillräckligt mycket el för att driva en närliggande tvättstuga.


– Vi jobbar mycket med klimatfrågor generellt med allt från återbruk till hur vi kan underlätta för våra hyresgäster att leva klimatvänligt. Vi är jätteglada över att kunna testa nya och alternativa sätt för att ta vara på den energi som naturen ger, säger Ellen Johnsson, projektledare på Familjebostäder.


Med stam och grenar breder det nio meter höga och tio meter breda sol- och vindträdet ut sig i vid Eriksbo torg i norra Göteborg. Men i stället för löv och blad roterar trettio gröna vindturbiner samtidigt som tjugo mindre solpaneler fångar solens strålar. Trädet är det största i sitt slag i Sverige och kan generera el dygnet runt. Elen leds i sin tur till en tvättstuga i närheten.


Varierande utfall


Om trädet ger hälften av sin maximala effekt, 5 kW, under cirka 8 000 timmar om året, både dag och natt, blir det 40 000 kWh om året. Det motsvarar ungefär tio lägenheters energiförbrukning på ett år.
– Detta är en tidig uppskattning och något som vi kommer följa upp och utvärdera. Utfallet kan säkert variera mellan 20 000 och 40 000 kWh, säger Ellen Johnsson.


  Träd i solnedgång.


Vind- och solträdet i Göteborg är det största i sitt slag. 


Under trädet omvandlas gräsmattan till äng vilket gynnar miljön på flera sätt. En äng binder dagvatten och koldioxid, den biologiska mångfalden ökar och utsläppen minskar eftersom den behöver färre klippningar.


Hoppas på besök


Trädets konstruktion ska inte innebära något buller och det har placerats mitt bland bostadshusen. Det är ett annorlunda alternativ till de träd som vi vanligtvis planterar och kommer förhoppningsvis följas av liknande klimatträd i andra områden.
– Vi tittade på flera platser men hittade en fin yta vid torget i Eriksbo och hoppas att många vill komma ut och kika på trädet och upptäcka Eriksbo, säger Ellen Johnsson.


Varmt välkommen på invigning av sol- och vindträdet den 31 januari klockan 15 vid Eriksbo Torg.


Trädet produceras i samarbete med Naturskyddsföreningen och bidraget ”Bra miljöval”.


Foto, huvudbild: Familjebostäder i Göteborg AB
Mikael Barani

2023-01-20 12:42