Nyhetsbild

Hälsocertifiering skapar bättre arbetsplatser

Idag blir vi allt mer medvetna om vad som skapar hälsosamma arbetsplatser där faktorer som dagsljus, frisk luft, ett kvalitativt serviceutbid samt cykelspa spelar in. Certifieringen WELL Building Standard fångar upp detta och nu har Wihlborgs byggt sina två första fastigheter som lever upp till standarden. Dessa är Kvartetten i Malmö och Space i Lund.


Fastigheterna blir Wihlborgs första som certifieras med WELL, ett globalt certifieringssystem för byggnader, kommersiella aktörer och stadsdelar och består av olika kategorier och indikatorer som enligt forskning har störst inverkan på vårt välmående. Det handlar bland annat om högt ställda krav på luftkvalitet och inflöde av dagsljus, liksom akustik för att skapa en dämpad ljudmiljö.


Mer medvetna om måendet


Rickard Berlin, projektledare för Kvartetten på Wihlborgs, menar att vi behöver tänka på arbetsplatsen även som en livsmiljö.
– Vi spenderar många timmar på kontoret och det är väl känt att välmående och produktivitet går hand i hand. Men det handlar inte bara om tiden på kontoret, utan om att ha energi över även efter arbetsdagens slut. Allt fler medarbetare kopplar samman det generella måendet med hur de mår på arbetet. Efter pandemin har vi blivit särskilt medvetna om detta.


  Hälsocertifierade fastigheter i Malmö samt Lund. Foto: Wihlborgs
Kvartetten i Malmö och Space i Lund lever upp till dagens krav på hälsosamma arbetsplatser. 


En del av företagskulturen


I Kvartetten i Hyllie i Malmö och Space i Lund finns bland annat möjlighet att förlägga delar av kontorsdagen utomhus på takterass respektive balkonger, att parkera och underhålla cykeln i cykelgarage, att byta om och duscha. I Kvartettens lobby finns det en paketbox och trapphuset är utsmyckat med vackra väggmålningar som ska locka till att ta trappan i stället för hissen. Fastigheterna är dessutom lättillgängliga för dem som reser kollektivt eller med cykel.
– Det är många små saker som tillsammans skapar en sund arbetsplats. Och en sund arbetsplats kan i sin tur bidra till en god företagskultur, stärkt samarbete och i förlängningen bättre och mer hållbara affärer. Det är därför självklart för oss att arbeta med de hälsorelaterade aspekterna i våra projekt även i de fall vi inte eftersträvar certifieringar, säger Helena Pålsson, projektledare för Space på Wihlborgs.
Mikael Barani

2023-01-06 11:21