Nyhetsbild

Fem framtidsspaningar under 2022

De senaste åren har ställt livet på ända och förändringarna har avlöst varandra i rasande takt. När vi nu med tillförsikt blickar ut mot 2022 stundar både nya möjligheter och utmaningar. Kraftbolaget Eaton listar fem framtidsspaningar som väntar runt hörnet.


1. Gamla byggnader får nytt liv


Pandemiåtgärder förvandlade hem till kontor och lämnade kontorsbyggnader tomma. Därför kommer nu större krav på bostadsfastigheter – för att tillgodose många fler behov än tidigare – i en tid då vi också upplever bostadsbrist. Brist på material, arbetskraft och mark gör att nybyggandet för närvarande inte kan täppa till gapet mellan efterfrågan på bostäder och befintligt bostadsbestånd. Vi bör därför förvänta oss att se företag som gör verkliga ansträngningar för att möta utmaningarna med att återanvända byggnader för att möta våra föränderliga fastighetsbehov.


2. El kommer att vara kärnan i ändrad fastighetssanvändning


De förändringar vi har sett under de senaste två åren kom då fastighetsanvändningen redan höll på att ändras, i kombination med en regulatorisk och samhällelig push för större energieffektivitet som svar på klimatförändringarna. De brådskande åtgärder som behövs kräver bättre angreppssätt för byggnadseffektivitet när det gäller att designa och modernisera byggnader för minskad energianvändning. Detta tenderar att innebära förändringar av en byggnads energihanteringssystem. Vi kan därför förvänta oss att de grundläggande processerna i branschen, såsom anbudsförfaranden och byggstandarder, kommer att bli alltmer fokuserade på frågor om energihushållning.


3. Digitalisering som möjliggörare


Med stora förändringar i hur byggnader interagerar med elektrisk infrastruktur kan vi inte lita på traditionella tekniker och metoder. Smarta tekniker, inklusive smarta mätare, kommer att bli väsentliga för att ge byggnader möjlighet att mata tillbaka ström till nätet och ge insikt till nätoperatörer om hur och varför varje byggnad använder ström.


Smartare kraftsystem i byggnader kan reagera på förhållandena på nätet, till exempel genom att ladda elbilar vid tider med lägre efterfrågan. När det övergripande kraftsystemet fortsätter att förändras kommer digitala system att erbjuda välbehövlig flexibilitet och anpassningsförmåga i energiproduktion och energianvändning.


  Digitalt hem  


4. Säkerhet på nytt sätt


Fastigheters säkerhet har varit en central fråga under de senaste två åren, eftersom olika folkhälsoexperter försöker förstå om ökad ventilation kan påskynda smittspridningen. Hur en fastighet används kommer även att påverka hur risker ska värderas. En bostadsmiljö har väldigt annorlunda säkerhetsbehov än en kontorsmiljö.


Parallellt med detta kommer det att finnas ett växande behov av att identifiera byggnaders cybersäkerhetsrisker, eftersom smarta system kommer öka hotbilden, genom bland annat eldistributionstavlor och HVAC-utrustning. Dessa måste ses som en del av ett komplext och sammanhållet övergripande system, inte separata frågor som kan behandlas isolerat, så det verkar troligt att nya standarder för byggnadssäkerhet kommer att utvecklas under de kommande åren.


5. Kopplingen mellan fastighetsbranschen och övriga sektorer kommer fördjupas


Förändringar i fastighetsbranschen kommer att ske i samband med en nyanserad och föränderlig regelmiljö, komplexa överväganden kring klimat och utsläpp, allmänhetens tryck för att möta förändrade behov, och tuffa ekonomiska begränsningar när den globala ekonomin återhämtar sig från pandemin.


Vi kommer förmodligen se fler formella ansträngningar göras för att koppla samman industrier i en process som kallas "sektorkoppling". För fastigheter kommer det att innebära mer kommunikation med energinätsoperatörer, mer samarbete med leverantörer om digitalisering och troligen kommer byggsektorn söka mer engagemang med lagstiftare och tillsynsmyndigheter för att säkerställa att lämpliga regelverk implementeras för den byggda miljön.
Mikael Barani

2022-02-01 11:22