Nyhetsbild

Byggbranschen söker moderna kompetenser

Hållbarhetsexperter och digitaliseringsexperter börjar bli allt mer efterfrågade inom byggbranschen. Högst på agenden står dock fortfarande bygg- och arbetsledare. Detta visar Ramirentrapporten som hört om nutida kompetensbehov hos 500 personer i branschen.


I takt med att byggbranschen utvecklas ställs nya krav på kompetenser. Enligt Ramirentrapportens undersökning, kan man se att nya typer av kompetenser saknas ute på byggarbetsplatserna redan idag. Det handlar bland annat om hållbarhetsexperter, som efterfrågas bland 18 procent av de tillfrågade företagen, logistiker (14 procent) digitaliseringsexperter (13 procent) och AI-ingenjörer (8 procent), men även processledare och dataingenjörer. Störst är fortfarande efterfrågan på bygg- och arbetsledare. 33 procent av de tillfrågade i undersökningen har behov av det.


Kompetens efterfrågas inom byggbranschen. Foto: Ramirent
Byggbranschen efterfrågar bland annat hållbarhetsexperter, digitaliseringsexperter, logistiker och AI-ingenjörer. Foto: Ramirent


 För att hitta de rätta kompetenserna, behöver byggsektorn snegla på anda branscher och locka till sig topp-talanger härifrån.
– Vi måste bli bättre på att visa att byggbranschen är en spännande bransch med stor utvecklingspotential. Vi behöver lyfta fram att vi påverkar väldigt många människors vardag genom att skapa stadsbilder, kontor, skolor och lägenheter – med produkter som kan bestå i 100 år. Om vi lyfter det tror jag att vi kan locka fler kompetenser till byggbranschen, säger Jimmy Dahlström, chef för projektverksamheten på Den temporära fabriken på Ramirent.


Prova och lära    Ramirentrapporten visar även att de flesta inom branschen främst utvecklas i sin yrkesroll genom att prova sig fram (68 procent) eller genom att lära sig av kollegor (65 procent). Var femte lär sig nytt genom utbildning.
    – Om branschen ska utvecklas systematiskt över tid, krävs många processer och helt andra kompetenser än vad som finns i branschen idag. Vi på Ramirent skulle t ex. kunna lagra en stor mängd maskindata från byggarbetsplatser runt om i världen. Vi skulle kunna se hur maskinerna presterar och göra jämförelser. Kompetens som kan läsa av maskindata kommer vi att behöva mer av i framtiden och det handlar om allt från AI-ingenjörer till digitaliseringsexperter, säger Jimmy Dahlström.


    Ramirentrapporten bygger på siffror som Ramirent tagit fram i samarbete med Novus. En enkät har besvarats av 500 byggnadsarbetare, projektledare och arbetsledare inom bygg- och anläggningsbranschen. Rapporten belyser områden som hållbarhet, digitalisering, säkerhet, hälsa, kompetensbehov, jämställdhet och inkludering.
    Mikael Barani

    2022-12-22 11:39