Nyhetsbild

Unga vuxna i skuggan när bostadsbyggandet sjunker

När bostadsbyggandet avtar är det främst unga vuxna som står kvar som förlorare. Ålderspannet 20-30 år står nämligen för hälften av inflyttningarna i nyproducerade bostäder. Nästa år riskerar uppemot 11 000 unga att inte kunna flytta, detta enligt en rapport från Evidens på uppdrag av HSB.


– Det finns en bild av att det inte är unga som flyttar in i nyproducerade bostäder. Den uppfattningen får sig en rejäl knäck i denna rapport. Just gruppen unga vuxna gynnas särskilt mycket av när nyproduktionstakten är hög – en större andel flyttar då in i de nybyggda bostäderna och drar också fördel av den flyttkedja som skapas nedströms, säger Johan Nyhus, förbundsordförande HSB.


  Ungt par hemma.
Unga vuxna riskerar att hamna i kläm när bostadsbyggandet sjunker.  


Allt tyder på att vi står inför ett betydande fall i bostadsbyggandet under nästa år. Exakt hur mycket är svårt att sia om, men Boverket räknar i sin senaste prognos med en halvering. I HSBs rapport “Bostadsbyggandets betydelse för unga vuxna” räknas på hur ett fall på 25 procent slår mot unga vuxna. Det skulle innebära att 5 300 färre unga vuxna kan flytta till en nybyggd bostad under 2023 jämfört med 2022. När hänsyn dessutom tas till den flyttkedja som skapas är det ytterligare cirka 5 700 unga hushåll som hindras att flytta till en passande bostad. Totalt är det alltså runt 11 000 färre unga vuxna som kan flytta om bostadsbyggandet sjunker 25 procent under 2023.
– Nyproduktionen kan tyckas stå för en liten del av bostadsmarknaden men vår rapport visar att en hög takt i bostadsbyggandet gör särskilt stor skillnad för unga vuxna. Ett fall i bostadsbyggandet är därför ytterligare en faktor som försvårar för en grupp som redan har det alldeles för tufft på bostadsmarknaden, säger Johan Nyhus.


Stor andel unga inflyttare


I rapporten framkommer att mer än 50 procent av alla inflyttare till nya hyresrätter utgörs av unga vuxna, liksom 40 procent av inflyttarna till nya bostadsrätter. Samtidigt skapar nyproduktionen flyttkedjor i det befintliga bostadsbeståndet och det öppnar för fler möjligheter för unga vuxna att hitta en bostad. Evidens analys av data från SCB visar att cirka 35 procent av alla inflyttare i de flyttkedjor som uppstår tack vare nyproduktion är unga vuxna.


Analyser i rapporten visar även att gruppen unga vuxna har svårt att konkurrera med andra grupper på bostadsmarknaden när byggandet varit lågt. En hög nyproduktionstakt är därför särskilt viktig för att unga vuxna ska kunna ta del av de nybyggda bostäderna.
– När bostadsbyggandet nu ser ut att sjunka blir det inte bara de unga som får ta smällen – i förlängningen får det negativa effekter för hela samhällsekonomin. När färre unga har möjlighet att flytta till jobb eller utbildning bromsas tillväxten, säger Johan Nyhus.
Mikael Barani

2022-12-20 09:13