Nyhetsbild

Kontorshyrorna stiger kraftigt nästa år

Under nästa år kommer kontorshyrorna att öka kraftigt när indexregleringen stiger markant jämfört med de senaste tio åren. Företag som inte är insatta i hur deras kontorshyresavtal är utformade står potentiellt inför en starkt negativ överraskning.


Många svenska företag kommer att få kraftigt ökade kontorshyror i 2023 när indexregleringen på 10,9% slår till. Denna ökning är en indexuppräkning, en mekanism som låter hyran öka i takt med konsumentprisindex (KPI), och är en del av de indexreglerade hyresavtalen som är normen i Sverige.


Många företagare är dåligt insatta i hur deras kontorshyresavtal är utformade och är inte beredda på att denna ökning kommer. De senaste 10 åren har index aldrig överstigit 2.8% så 2023 års höjning är en markant ökning, som med mycket annat i samhället. Men hur fungerar egentligen index och vad finns det för möjligheter som företagare att se över sin kontorskostnad?
Hos yta.se har man redogjort för begreppet och vad som gäller och vilka typer av indexregleringar som finns för kontor.


  Hyror över tid. Grafik: Yta.se
Grafik: Yta.se  I praktiken har ökningen per år legat på +2% - +2,8% de senaste 10 åren, men för 2023 blir den alltså 10.9% vilket lär komma som en chock för många. Beroende på vilken typ av kontorshyresavtal företaget har tecknat finns det olika upplägg på index.


Påverkar rekrytering


Dessa ökade hyror kan komma att påverka företagens ekonomi på många olika sätt. Många företag kan komma att tvingas höja sina egna priser för att täcka de högre hyreskostnaderna, vilket kan minska deras konkurrenskraft och förmåga att locka kunder. Andra företag kan komma att se sin vinstmarginal försvinna eller bli mindre, och i värsta fall kan vissa företag tvingas lägga ner på grund av de höjda hyreskostnaderna.


Dessutom kan de höjda hyreskostnaderna påverka företagens förmåga att rekrytera och behålla personal, eftersom dessa höjningar kan öka företagens totala kostnader och göra det svårare att erbjuda konkurrenskraftiga löner, tillexempel.
Mikael Barani

2022-12-15 09:25