Nyhetsbild

Nytt initiativ för att återvinna stenullsisolering

I ett led att minska byggbranschens del av avfallsproduktion introduceras nu ett återvinningssystem för stenullsisolering. Det är bygghandelskedjan Optimera som tillsammans med stenullstillverkaren ROCKWOOL erbjuder en tjänst där materialet samlas in och sedan nyanvänds. Byggbranschen står idag för 35 procent av allt avfall i Sverige.


Byggbranschens krav på miljö och hållbarhet stiger och därmed även intresset för återvinning inom branschen. Det är en positiv utveckling i samhället med stärkta maxgränser och nya krav på hur stor andel av avfallet som ska sorteras och gå till återvinning.


  Bild på stenullsisolering. Foto: Optimera
Nu implemteras ett system för återvinning av tenullsisolering. Bild: Optimera  


Optimera är en av Sveriges största byggvarukedjor med ett sjuttiotal anläggningar över hela landet. Företaget har stort fokus på hållbarhet och jobbar både internt och externt med cirkularitet.
– Vårt mål är att kontinuerligt hitta metoder för att öka andel cirkulära produkter, de som kan ingå i en återvinningsprocess, i vår verksamhet, säger Henrik Björk hållbarhetsansvarig på Optimera och avslutar: Energiåtervinning är förvisso bättre än deponi men vårt mål är helt cirkulära materialflöden vilket nu blir möjligt med Rockcycle från ROCKWOOL, gällande stenullsisolering.


Åter till produktion


Rockcycle heter alltså återvinningsservicen som är utvecklad tillsammans med återvinnings- och avfallshanteringsbolaget Carl F. Tillsammans har de tre företagen utvecklat en process som samlar spill från byggarbetsplatser för att återvinnas och bli nya stenullsprodukter av samma höga kvalitet. Det insamlade materialet går alltså tillbaka in i den vanliga produktionen där det smälts ner och blir till nya produkter av samma höga kvalitet.
– Stenullsisolering är ett material som är fullt återvinningsbart och det finns en etablerad service i form av Rockcycle, säger Linda Sjöstrand affärsområdeschef för återvinning och avfallshantering på Carl F och avslutar: Vi ser det som oerhört viktigt att vara delaktiga i den här satsningen så att byggarna kan utnyttja möjligheten på ett bredare sätt.


Så hur går det till?  • Optimeras kunder går igenom upplägget med sin byggsäljare.

  • Carl F ställer sedan ut en behållare, exempelvis en container eller byggsäckar.

  • Spill från stenullsisoleringen samlas sedan in av byggföretaget och placeras i containern

  • När byggprojektet är klart hämtar återvinningsföretaget kärlet, väger, kontrollerar och transporterar materialet till deras återvinningsanläggning.

  • Rockwool verifierar mängden och skickar ett certifikat till kunden via Optimera.


Inga skillnader från vanliga rutiner med andra ord. Planen framöver är även att testa uppsamling av mindre mängder spill i mindre byggsäckar via entreprenörernas så kallade ”Byggservice”.


ROCKWOOL garanterar att all stenull som tas emot på deras fabriker via Rockcycle kommer att återvinnas till nya ROCKWOOL stenullsprodukter. Den aktör som använder Rockcycle erhåller ett certifikat som kan ge fördelar vid exempelvis Miljöbyggnad-, BREEAM- och LEED-certifiering av byggnader.
– Bygghandelskedjornas roll är oerhört viktig för att vi ska kunna öka återvinningen i branschen och Optimera är ett föredöme som vill vara med och driva utveckling för en mer hållbar byggbransch, säger Jonas Zacharoff, VD på ROCKWOOL Sverige.
Mikael Barani

2022-12-12 11:48