Nyhetsbild

Skanska bygger energieffektivt i Prag

Skanska är med och förvandlar ett tidigare fabriks- och industridistrikt till ett modernt bostadsområde i den tjeckiska huvudstaden Prag. Projektet, döpt till Alfred, består av energieffektiva lösningar och beräknas stå klart till 2025.


Bostadsprojektet Alfred består av 179 lägenheter på sammanlagt 11 000 kvadratmeter. Tiovåningshuset erbjuder främst en- och tvårumslägenheter. Bostadshuset är en del av den andra fasen av bostadsutvecklingsprojektet Emil Kolben Quarter i Prag.


  Karlsbron i Prag.
Skanska bygger nytt i Prag. 


Projektet certifieras för hållbarhet enligt BREEAM. Skanska installerar solceller på taket som bidrar med el till del av belysning och ventilationssystem. Alfred kommer att uppnå 24 % högre energieffektivitet jämfört med en referensbyggnad.


Den nya stadsdelen ligger nära tunnelbana och spårvagn, samt är omgiven av ett stort utbud av handel och service.


Byggnationen har påbörjats och beräknas vara färdigställd i början av 2025.Skiss: Skanska
Mikael Barani

2022-12-09 12:10