Nyhetsbild

Nytänkande digitalisering fundament för nytt landmärke

Göteborgs nya landmärke Platinan har byggts genom att använda digitala processer i framkant. Bland annat har den komplexa byggnaden växt fram genom att samla och visualisera all data i en gemensam digital modell. Platinan har även högsta möjliga LEED-certifiering.


2016 stod det klart att Göteborgs nya landmärke Platinan skulle uppföras vid foten av Hisingsbron över Göta Älv och i anslutning till en av Göteborgs infrastrukturella knutpunkter Västlänken och överdäckningen av E45. Byggherren Vasakronan stod inför en enorm utmaning att uppföra dessa 60,000 kvadratmeter för hotell, kontor, restauranger och butiker. På uppdrag av Vasakronan anlitades Peab som byggentreprenör.


  Digitalt arbete.  


Platinan är ett komplext bygge som krävde en unik digital arbetsmetod. Foto Vasakronan/Markus Esselmark


Yttre förutsättningar i att etablera en unik byggnad mitt under pågående rivning och nybyggnation av Hisingsbron, en enorm överdäckning av E45 och lite göteborgslera är alla utmaningar som kräver hög precision i planering, samordning och kommunikation.
– Platinan är ett unikt projekt i de flesta avseenden och har för Bygg- och fastighetssverige varit en föregångare inom utvecklingen av digitala arbetssätt, säger Joakim Karlsson, Regionansvarig Building Services, Zynka.


Högsta certifiering


Projektet Platinan var den första pusselbiten av många i utvecklingen av Lilla Bommen. Projektet har haft en sällsynt komplexitet från start till slut. Byggnadens utformning med unika plan och lösningar, dess storlek, placering och material, samt närliggande pågående byggnationer har påverkat arbetet i alla led.


Samtidigt önskade inte Vasakronan bara en exceptionell byggnad sett till utseende, kapacitet, kvalitet och högsta möjliga LEED-certifiering, Platinumnivå. De ville dessutom optimera hela resan från planering och projektering till produktion och byggnation med de senaste digitala processerna och verktyg. Något som Peab stod bakom fullt ut. Så kom det sig att Zynka fick möjligheten att göra skillnad i ett av Göteborgs mest komplexa centrala projekt under 6 års tid.
– Zynkas kompetens och vägledning har haft ett stort värde i projektet, vi är mycket nöjda. Deras förståelse för branschen är bred, samtidigt som deras digitala kompetens är lysande. De utmanar traditionella antaganden och metoder, samtidigt som de motiverar och tryggar arbetsgruppen, säger Robert Capalov Johansson, Block- och arbetschef, Peab.


Digital precision


Med ofrånkomliga komplexa kort på handen; som läge, storlek, funktion och målsättningar utöver det vanliga följde en utmanande digital samordning. Här hade Zynka en tydlig målsättning med digital precision för att förenkla kommunikation, reducera kostsamma fel, och arbeta prediktivt genom ständig tillgång till säkrade data och beslutsunderlag.


Många aktörer står inför likande utmaningar. Att investera i, och hjälpa organisationer känna sig trygga med digitala arbetssätt för att höja produktivitet och optimera beslutsfattande är det vi kan bäst. Att vara i kontroll över sina data är affärskritiskt. Med relativt enkla omställningar kan vi idag arbeta prediktivt och metodiskt, för att reducera de flesta fel och risker som sinkar, komplicerar och kostar, säger Joakim Karlsson.


Framgångsfaktorer för digitala arbetssätt  • Digital modell i centrum. Genom att låta den digitala modellen vara en single source of truth längs hela projektet, har alla korrekta data samlats och visualiserats på ett ställe, vilket har varit av största betydelse för optimerat och kvalitetssäkrat arbete under projektering och produktion.

  • Digital mognad. Samtliga i projektet har visat stort engagemang och respekt för de digitala verktygen och arbetssätten, vilket har haft stor positiv påverkan på kvalitet och effektivitet i implementation, samarbete och resultat.

  • Kvalitetssäkrade modeller till förvaltningen. De underlag som framställdes utifrån de digitala modellerna håller högsta standard och har alltid haft för avsikt att optimera överlämning till förvaltning som en viktig del i att arbeta långsiktigt och hållbart.


– Den digitala modellen var absolut en framgångsfaktor när det gäller informationssamordningen. Vi ser att både arbete och beslut har gynnats av den data vi har samlat, visualiserat och delat digitalt. Planering och styrning förbättrades, liksom beslutsunderlag. Vi har minimerat kostsamma fel och krockar, som vi sannolikt inte kunnat på traditionell väg. Tiotusentals ärenden registrerades och hanterades i den digitala besiktningen. Det är hisnande att tänka hur omöjlig besiktningen i Platinan hade varit att sköta på traditionellt vis. Det visar på värdet av digitala verktyg och arbetssätt i produktionsskedet, säger Robert Capalov Johansson.


Inalles är det med stor ödmjukhet och stolthet som Zynka avslutar projektet Platinan; ett framgångsprojekt för digital samordning, och en extraordinär kundresa med ovärderliga erfarenheter, fördelar och resultat.
Mikael Barani

2022-12-09 12:23