Nyhetsbild

Byggmaterialhandeln – en trivsam bransch

Nio av tio trivs med att vara anställd inom byggmaterialhandeln. Goda relationer med medarbetare och möjlighet till utveckling rankas högt i den enkät som Byggmaterialhandlarna har genomfört under hösten.


Byggmaterialhandlarna har under hösten låtit genomföra en medarbetarenkät bland de anställda i medlemsföretagen. Enkäten ger en bild av en bransch där medarbetare är både nöjda med sin arbetsgivare och är motiverade i sitt arbete. Undersökningen visar även att 9 av 10 medarbetare trivs och en viktig faktor till det är gott samarbete mellan kollegor. 8 av 10 medarbetare är stolta över att arbeta på sitt företag och skulle även rekommendera andra att arbeta på i branschen.


Viktigt för att medarbetarna ska stanna kvar i branschen är att det finns utvecklings- och karriärmöjligheter. Fler än åtta av tio upplever även arbetsmiljön som säker och trygg. De positiva resultaten upplevs i lika hög grad av kvinnor och män.


Positiv bransch


Undersökningen visar att området med störst förbättringspotential är utveckling och karriär. Behovet av utvecklingsmöjligheter och chans att växa i företaget är som störst för personer mellan 20–35 år.


  Tummen upp till byggvaruhandel.  


Byggvaruhandeln får högt betyg i medarbetarundersökning.


Branschen upplevs mer positiv jämfört med genomsnittet i motsvarande undersökningar hos andra företag inom privat sektor. 1 800 personer valde att besvara enkäten över hela landet vilket motsvarar mer än var tionde av alla anställda i branschen. 26 % av dessa är kvinnor.


Ett av företagen som har medverkat i undersökning är Kesko Sverige. Här ser man positivt på resultatet från undersökningen.
– Det är såklart oerhört roligt att det är så många som trivs i byggmaterialhandlen och dessutom är stolta och benägna att rekommendera andra in i samma bransch. Det är då vi skapar förutsättningar för att kunna behålla medarbetare och samtidigt locka in yngre och fler kvinnor in i vår bransch. Det är viktigt att vi kan erbjuda arbetsplatser med sunda värderingar, gott ledarskap och goda karriärmöjligheter, säger Endre Espeseth, VD Kesko Sverige


– Det är fjärde gången vi genomför denna undersökning och det är väldigt roligt att konstatera att det positiva resultatet är stabilt i alla undersökningar, säger Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna. Byggmaterialhandeln är en bransch där man trivs och gärna stannar länge i. En viktig slutsats för att behålla men även att locka till sig fler människor är att våra medlemsföretag kan erbjuda möjligheter till utveckling, både när det gäller arbetsuppgifter och lön.
Mikael Barani

2022-12-08 10:15