Nyhetsbild

Delad förstaplats inom kommunal fastighetsförvaltning

Det är jämt skägg mellan Höör och Täby kommuner när det kommer till kommunal fastighetsförvaltning. De båda kommunerna får högst poäng när Evimetrix presenterar sin årliga ranking där drygt 90 kommunala fastighetsorganisationer har jämförts med varandra. Årets klättrare kommer från västkusten.


– Jag blir glad och väldigt stolt över att vi får så fina resultat. Service och bemötande är något vi prioriterar högt i Täby och när de som använder våra lokaler ger så bra betyg är vi på rätt väg, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.  Fastighetsavdelningen i Täby har genom ett systematiskt arbete under flera år kontinuerligt stärkt sin kundnöjdhet. För några år sedan låg kundnöjdheten på en medelmåttig nivå men har stärkts varje år och nu får fastighetsavdelningen i Täby ett Nöjd Kund Index (NKI) på 74 vilket är bäst i landet.


    Graf över Evimetrix nöjdkund kommuner. Graf: Evimetrix
   


  I Täby förvaltas kommunlokalerna (skolor, förskolor, lokaler för äldreomsorg etc.) av den kommunala fastighetsavdelningen. Evimetrix undersökning visar att såväl kommunala som privata verksamheter i Täby är mycket nöjda med servicen från sin fastighetsorganisation.


  – Årets NKI-resultat för fastighetsavdelningen i Täby är ingen slump. Fastighetsavdelningen har under flera år målmedvetet och med engagemang arbetat med att utveckla servicen och inte minst informationen och dialogen med kommunens verksamheter. Detta syns i att kunderna nu upplever att det finns ett genuint intresse för deras synpunkter och behov i diskussionerna med fastighetsavdelningen. Dialogen och en systematisk information till verksamheterna har varit nyckeln som tagit Täby till en ledarposition, säger Evimetrix vd Alf Brydolf-Berg.


  Delad förstaplats


  Höör Fastighets AB mätte senast 2021 och ligger på en delad första plats tillsammans med Täby och har alltså också ett NKI på 74. Höör Fastighets AB är kommunens allmännyttiga bostadsbolag, tillika förvaltare av kommunens verksamhetslokaler.


  Efter Täby och Höör kommer Fastighetsavdelningen i Helsingborg med ett NKI på 73.


  Årets klättrare är Partillebo, vars NKI stärkts med hela tretton betygsenheter. Stora insatser har här gjorts för att stärka dialogen och utveckla servicen till de kommunala verksamheterna. Svedab som förvaltar huvuddelen av de kommunala verksamheterna i Svedala kommer på en god andra plats i denna jämförelse med en ökning på tolv betygsenheter. Systerorganisationen till Svedab – Svedalahem som är kommunens allmännyttiga bostadsbolag men också förvaltar kommunala verksamhetslokaler – är årets nykomling med ett NKI på 67.


  – De undersökningar vi gjort i år har till största del gjorts under perioden mars-juni och september-december. Vi kan se att det finns ett tydligt mönster i att de fastighetsorganisationer som systematiskt och strukturerat arbetar med sina undersökningsresultat också stärker kundnöjdheten. Vi har jobbat med flera kommuner i bortåt 20 år och kan tydligt se en succesiv förbättring där man använder resultaten för att utveckla sin förvaltning. säger Alf Brydolf-Berg VD på Evimetrix.    


   Om Evimetrix mätningar i kommunala fastighetsorganisationer


   Evimetrix genomför ett stort antal hyresgästundersökningar åt kommunala fastighetsorganisationer runt om i landet. I vår databas finns resultat från drygt 90 kommuner från norr till söder. Jämförelsetalen är löpande under de tre senaste åren och i år har vi genomfört undersökningar i 44 kommuner. Totalt har vi i år skickat ut ungefär 7 800 enkäter till företrädare för kommunala verksamheter varav nära 4 800 har svarat. Volymerna har ökat något senaste året (de flesta kommuner mäter vartannat år).
   Mikael Barani

   2022-12-07 11:44