Nyhetsbild

Industrins investeringar i husbyggnation sjunker

Den kommande rapporten från affärskonsulterna Navet påvisar sjunkande förväntningarna på bygg- och fastighetsmarknaden. Kvartalsrapporten visar att industrins husbyggande har minskat märkbart mot föregående år. Man tar dock höjd för att 2021 var exceptionellt i sin uppgång inom den industriella nybyggnationen.


Den kommande rapporten, som presenteras i december, kommer att visa en tydlig inbromsning när det gäller de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna. En sektor som har reagerat kraftigt på konjunkturavmattningen är industrins ny- och ombyggnadsinvesteringar av produktionsanläggningar och lager. Jämför man årets första tre kvartals byggvolym med samma period 2021 har investeringarna minskat med 15 procent.
– Det är nybyggnadsinvesteringarna som minskar säger Magnus Klein, som är ansvarig för Navets konjunkturrapporter.


  Bild på fabrik, insida.
Industrins produktion av hus har minskat mot förra året.  


Mycket av nedgången kan dock vara en naturlig rekyl på fjolårets kraftiga uppgång av nybyggandet inom industrin.Foto, fabrik exteriör: Navet AB

Mikael Barani

2022-11-28 12:22