Nyhetsbild

Lägenhetstillsyn – säkerhet för alla parter

Proaktivitet är ett honnörsord i många sammanhang och genom en lägenhetsbesiktning kan fastighetsägaren förebygga många brister. I samband med detta kan till exempel bostadsrättsföreningen få en överblick och installera brandvarnare, droppskydd och liknande för att enkelt höja säkerheten i boendet.


– Lägenhetstillsynen är ett sätt för fastighetsägaren att få kännedom om lägenheternas skick i de delar man ansvarar för. Syftet är att försöka minska onödiga utgifter för föreningen till följd av skador som kanske hade kunnat undvikas.


Tjänsten är ett sätt för bostadsrättsföreningen att få kontroll på att renoveringar och installationer har utförts på rätt sätt.
– Det går mycket trend i att göra själv och bygga om hemma. Många ”hemmafixare” har inte koll på hur vattenledningar och el ska kopplas på ett säkert sätt. Vi har sett skräckexempel på hur man dragit elen fel så det riskerar att bli brand, berättar Nathalie Åhlund, driftchef i Kalmar.


Passande tillfällen


Det finns flera olika tillfällen då det kan finnas en bra anledning att göra en skadeförebyggande tillsyn. Det kan vara vid en överlåtelse, efter en renovering samt i en fastighet där flera lägenheter upptäckt samma eller olika oroväckande fel. Tillsynen utförs av HSB:s egen personal och styrelsen får sedan protokoll på eventuella brister samt åtgärdsförslag.


  Inspektion hemma.
En inspektion kan avslöja potentiella brister och faror. Foto: HSB 


Tino Schäfer, förvaltare i Kalmar menar att det finns ett tillfälle då den förebyggande tillsynen kan vara extra viktig att göra.
– I samband med ett ägarbyte kan en lägenhetstillsyn förebygga konflikter mellan säljare, köpare och bostadsrättsförening. I flera fall har man gjort ändringar i lägenheten under tiden man bott där. Det blir en trygghet för både ägare och styrelse.


I samband med en renovering eller ombyggnation kan det också vara viktigt med en tillsyn så att bostadsrättsföreningen får kontroll över de renoveringar som görs i huset.
– Vid en ombyggnation går vi igenom och dokumenterar de renoveringar som gjorts, berättar Tino.


Ständig koll


En annan anledning till att boka en förebyggande lägenhetstillsyn kan vara om liknande problem upptäckts i flera olika lägenheter.
– Egentligen ska man vara observant jämt, även en ny installation kan ställa till problem. Förr byggde man stabilt och hållbart, nu för tiden är det inte alltid lika hållbart eftersom det ska gå så snabbt. Sedan finns det självklart en anledning att vara extra observant om en installation är närmare 50 år gammal, säger Tino.


En skadeförebyggande lägenhetstillsyn är ett relativt billigt sätt att kontrollera den lägenhet som man flyttar in i eller förvaltar. Tillsynen som utförs är i enlighet med försäkringsbolagens föreskrifter och riktlinjer.
Mikael Barani

2022-11-25 11:31