Nyhetsbild

Mobilitetshusens utmaningar under utredning

Frantidens mobilitetshus är parkeringshuset som också erbjuder upphämtning av mat, möjligheten att reparera cykeln eller arbeta i ett kontor för co-working. Nu lanseras projektet FlexGate som ska undersöka hur man skapar lönsamhet och flexibilitet i konceptet. Finansiär är Vinnova via Drive Sweden.


Flertalet stadsutvecklingsprojekt bygger och planerar för minskad biltrafik och med ambitionen att den egna bilen ska ersättas av olika typer av delade mobilitetstjänster. Syftet är dels minskade utsläpp, dels ett mer effektivt användande av mark då parkeringsytorna kan bli mindre.


– Flera tidigare projekt visar att även om mobilitetshus kan innebära en samhällelig vinst, så har det varit svårt att hitta koncept som gör att ekonomin går ihop. Lösningarna riskerar också att bli oflexibla då de utformas för en fullt inflyttad stadsdel och inte tar hänsyn till de behov som uppstår redan vid byggstart, säger Per Sunnergren, projektledare på Johanneberg Science Park.


Helhetsgrepp om livscykel


Hypotesen inom FlexGate är att ett mobilitetshus, utöver att erbjuda mobilitetstjänster och skåp för paketutlämning som är vanligt idag, kan användas till fler funktioner, av fler aktörer och över en längre tidsperiod, från byggstart till framtida renoveringar. Det kan till exempel handla om att vara ett center för bygglogistik, återbruk och laddinfrastruktur, men man kan också tänka sig att det kan användas som lokal för medborgardialog, showroom för fastighetsutvecklare eller service som delningstjänster och verkstad för de boende. Ett mobilitetshus behöver också kunna anpassas till framtida automatiserade transportsystem med till exempel självkörande skyttlar och leveransrobotar.


  Bild till artikel om mobilitetshus.
Mobilitetshusen blir en samlingsplats för många av vardagens aktiviteter.   Projektet FlexGate har beviljats finansiering för en sexmånadersperiod från Vinnova via det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden. Johanneberg Science Park koordinerar men även Lindholmen Science Park har en drivande roll. Övriga parter är med som behovsägare och bidrar aktivt med kunskap och erfarenheter. Bland dessa finns offentliga verksamheter som kommun, allmännytta, parkering och avfallshantering samt bygg- och fastighetsbolag, energibolag, mobilitetsleverantörer och akademi. Syftet är att i en förstudie skapa underlag för kommande genomförandeprojekt i något eller några av regionens planerade stadsutvecklingsprojekt.
  – Genom att vi tar ett grepp om mobilitetshusens hela livscykel och samlar en mängd olika aktörer och behovsägare i en serie workshops hoppas vi kunna utforma ett unikt koncept som vi i nästa steg kan testa på riktigt, säger Per Sunnergren.


  FlexGate
  Projektet Flexgate finansieras med 500 000 kr av Vinnova, via Drive Sweden – temaområden: Samhällsplanering, Digital infrastruktur och Affärsmodeller. Projekttiden är från den 15 november 2022 till och med 30 juni 2023. FlexGate koordineras av Johanneberg Science Park och övriga projektpartners är: Lindholmen Science Park, MölnDala Fastighets AB, Mölndals Parkerings AB, PEAB Sverige AB, Landvetter Södra Utveckling AB, Framtiden Byggutveckling AB, HSB Göteborg ek för, Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborgs universitet, Riksbyggen ek för, Mölndal Energi AB, Renova Miljö AB, Hub Park AB, Svensk Bygglogistik AB, UnitParking Sweden AB, Hugo Delivery AB, Keolis Sverige AB, Göteborg Energi, Göteborgs Stad Trafikkontoret, Volvo Personvagnar AB och Protek Development Sweden AB.
  Mikael Barani

  2022-11-23 11:28