Nyhetsbild

Stöd behövs för att öka bostadsbyggandet

Nya siffror från SCB visar att bostadsbyggandet sjunker. Jämför man de tre första kvartalen under 2022 mot föregående år har antalet påbörjade bostadsprojekt minskat med nio procent. Riksbyggen efterlyser nu politiska stödåtgärder för att få fart på byggandet.


– Det är en tydlig inbromsning av bostadsbyggandet. Det behövs en fortsatt hög byggtakt för att få balans på bostadsmarknaden och nu behövs åtgärder från politiken för att stimulera bostadsbyggandet, säger Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert på Riksbyggen.


Ungefär 43 750 lägenheter började byggas under de tre första kvartalen 2022, visar preliminär statistik från SCB. Det är en minskning med cirka 9 procent jämfört med samma period 2021, då 48 170 lägenheter påbörjades. Av de påbörjade lägenheterna finns ungefär 9 550 i småhus, vilket är 9 procent mindre än under samma period 2021. I flerbostadshus påbörjades ungefär 34 200 lägenheter, vilket är 9 procent färre än under de tre första kvartalen 2021.
– Tidigare fanns ett statligt investeringsstöd för byggandet av hyresrätter. Regeringen bör snarast införa något som ersätter investeringsstödet för att hålla uppe bostadsproduktionen och säkra arbetstillfällen, säger Johanna Bjurskog.


  Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad och Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert på Riksbyggen. Foto: Riksbyggen
Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad och Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert på Riksbyggen. Foto: Rksbyggen


Efterlyser långsiktighet


Investeringsstödet avvecklades med kort varsel vid årsskiftet och regeringen fullföljde avvecklandet i budgeten för 2023 som nyligen presenterades.
– Vi som bostadsutvecklare måste arbeta långsiktigt. Från Riksbyggen sida efterlyser också långsiktiga spelregler för bostadsbyggandet, säger Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.


Behovet av nya hyreslägenheter med rimliga hyror är fortsatt stort.
– För Riksbyggen har investeringsstödet varit avgörande för att bygga hyresrätter med rimliga hyror runt om i landet. Det har inneburit att vi kunnat bygga ettor och tvåor med hyror som är 1500-2000 kronor lägre än annars, säger Mårten Lilja.


Delar av Riksbyggens bostadspolitiska ståndpunkter:  • Införande av ett startlån, till exempel Riksbyggens förslag om UngBolån, som underlättar inträdet på bostadsmarknaden för unga vuxna.

  • Omtag av investeringsstödet för byggande av hyresrätter. Investeringsstödet hade stor betydelse för att hålla byggvolymerna av hyresrätter uppe.

  • Grönt stöd till bostadsrättsföreningar. Riksbyggen efterlyser ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar som är enkelt att använda, som ROT-avdraget. Stödet bör omfatta fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.

  • Införande av gränsvärden i klimatdeklarationer för nyproduktion av bostäder.

  • Effektivisera och förbättra plan- och tillståndsprocesserna för att öka bostadsbyggandet – Bygg i Tid.
Mikael Barani

2022-11-22 10:05