Nyhetsbild

Boverket vill förbättra byggkulturen

En god projektkultur minskar fel, brister och skador inom byggsektorn. Därför har Boverket nu arbetat fram ett underlag för att stödja en bättre kultur inom branschen. I förlängningen kan detta leda in till besparingar på uppemot 111 miljarder kronor per år. 


Kostnader och värdebortfall till följd av fel, brister och skador inom byggsektorn uppgår till hisnande 83 – 111 miljarder kronor per år, enligt en undersökning från Boverket 2018.


Vetenskaplig evidens talar för att uppkomsten av många fel, brister och skador hänger samman med förekomsten av dålig kultur i byggprojekten. En god projektkultur främjar engagemang och motivation hos dem som arbetar i byggprojekt. Det ger bättre möjligheter att uppmärksamma och rätta till fel, brister och skador.
– Förutom att fel, brister och skador innebär ineffektiv användning av beställares finanser och slöseri med skattemedel, så leder det också till klimat- och miljöproblem när byggmaterial och andra resurser måste kasseras och fler aktiviteter kräver fler transporter, säger Jens Johansson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.


Byggare med ros i förgrunden.  


Stöd för att bedriva arbetet med projektkultur finns i vägledningen "God kultur i framtida byggprojekt – en vägledning" hos Boverket. För att kunna implementera vägledningen och arbete med god projektkultur i upphandlade projekt finns nu stöd i Upphandlingsmyndighetens kriterietjänst. Stödet är i form av ett kontraktsvillkor som beställare av byggprojekt kan använda i sin upphandling. Kontraktsvillkoret kan användas för olika entreprenadformer och oavsett typ av byggnad men också för konsultuppdrag.


Här hittar du stödet:


Kontraktsvillkoret för god projektkultur i byggprojekt


God kultur i framtida byggprojekt – en vägledning (Boverkets webbplats)
Mikael Barani

2022-11-21 12:23