Nyhetsbild

Det offentliga husbyggandet sjunker

Färre hubyggnadsinvesteringar under årets första halva. Det är en av slutsatserna som affärskonsulterna Navet drar i sin senaste konkjukturraport. Sjukhus och vård går dock mot strömmen.


När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång. Totalt sett påbörjades husbyggnadsprojekt till ett värde av 48 miljarder kronor under första halvåret, vilket var 13 procent lägre jämfört med samma period 2021. Den största nedgången skedde inom skolor och utbildningslokaler med 24 procent. Utfallet får stor inverkan på totalvolymen eftersom sektorn svarar för 25 procent av byggandet inom offentlig sektor. Inom övriga sektorer var nedgången knappt 15 procent. Undantaget var sjukhus och vård som ser ut att rekylera starkt efter fjolårets stora nedgång.


  Byggarbetsplats  


Källa: Navet AB
Mikael Barani

2022-11-14 13:31