Nyhetsbild

Tio projekt för smarta energilösningar

Energimyndigheten satsar på tio projekt där man vill få fram långsiktiga lösningar för effektiviserad energianvändning. Detta är en del av programmet Design för energieffektiv vardag som syftar till att skapa enkla lösningar som främjar effektivare användning av energi.


Nu har tio projekt som ska ta fram nya smarta lösningar för att minska och effektivisera vår energianvändning startat. Projekten har fått finansiering inom Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram Design för energieffektiv vardag. Programmet har ett tvärvetenskapligt fokus och kombinerar design, beteende och energi.
– För att skapa långsiktiga lösningar så är det väldigt viktigt att utgå från användarna vid all form av utveckling av produkter eller tjänster. Om man använder sig av en designprocess så säkerställer man det, säger Mona Wärdell, projektledare på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.


  Unga som spånar kring energieffektivt boende. Foto: Sara Ilstedt


Hur ser framtidens energieffektiva boende ut? Foto: Sara Ilstedt  


Enkelhet


Programmet utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och målet är att projekten ska bidra till en effektivare användning av energi. Det ska vara enkelt att leva energieffektivt och bidra till ett hållbart samhälle.
– Tidigare projekt i programmet har gett bra resultat, därför är det extra roligt att kunna presentera tio ytterligare projekt som fått stöd genom Design för energieffektiv vardag, säger Christoffer Tjärnberg, handläggare på Energimyndigheten.


Projekten påbörjas under hösten 2022 och avslutas senast den 31 december 2024.Design för energieffektiv vardag är ett forsknings- och innovationsprogram som ska bidra till energisystemets omställning. Programmet utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och kombinerar energiforskning och utveckling med design och beteendevetenskap för att ta fram nya affärsmodeller, kunskap, teknik, produkter och tjänster. Design för energieffektiv vardag drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Programmet pågår mellan 2018 och 2024 och har en budget på 60 MSEK för åren 2020 till och med 2024.


För mer information om Design för energieffektiv vardag: designforenergi.se
Mikael Barani

2022-11-11 09:26