Nyhetsbild

Unga plåtslagare med vinnarskalle sökes

Nästa år arrangeras EuroSkills, eller yrkes-EM, i Gdansk i Polen. Nu flaggar Plåt & Ventföretagen inför den uttagning som sker i Norrköping i början av nästa år. Här har unga i branschen chansen att få försvara Sveriges färger nästa höst.
– För plåtslagaren som blir uttagen och får representera Sverige kommer EuroSkills att vara ett unikt tillfälle, säger Daniel Eriksson, vd på Er-Jill Byggnadsplåt AB och ansvarig expert för tävlingsgrenen plåtslageri.


Plåt & Ventföretagens satsningen på EuroSkills är en del i arbetet att höja statusen på plåtslageriyrket och locka fler unga till yrket.


– Att få möjlighet att vara med och tävla i EuroSkills betyder naturligtvis mycket för en ung plåtslagare. Tävlingen ger också branschen en chans att visa vilka möjligheter det finns för unga plåtslagare och inspirera fler till att bli plåtslagare, säger Daniel Eriksson, vd på Er-Jill Byggnadsplåt AB och ansvarig expert för tävlingsgrenen plåtslageri.


Uttagning i januari


Den 13 januari 2023 sker uttagningstävlingen på yrkesgymnasiet i Norrköping. Efter tävlingen granskar och poängsätter juryn plåtslagarnas arbeten och utser vinnaren som får representera Sverige och landslaget i Gdansk. Besked om vinnaren ges under vecka 3–4.


  Tävling i plåtslageri.  


Fram till den 2 december har man möjlighet att anmäla sig själv eller nominera en plåtslagare till uttagningstävlingen. Läs mer om anmälan på pvforetagen.se/euroskills


Plåtslagarna som deltar i uttagningstävlingen måste uppfylla dessa kriterier:  • Född 1998 eller senare

  • Yrkesbevis

  • Arbetsgivaren måste vara medlem i Plåt & Ventföretagen

  • Godkänd medverkan från arbetsgivaren


EuroSkills, eller yrkes-EM, arrangeras 2023 för åttonde gången. 600 unga yrkesverksamma från 32 länder kommer att samlas i Gdansk mellan 5–9 september för att tävla och utse vinnarna i 43 olika yrken. Läs mer på EuroSkills hemsida euroskills2023.org
Mikael Barani

2022-11-10 13:11