Nyhetsbild

Först i landet med unikt övningshus för Räddningstjänsten

Uddevalla kommer att som första stad i Sverige att bygga ett multifunktionellt övningshus för räddningstjänsten. Här kommer brandmännen att kunna träna på inomhusbränder, soteld, båtbränder, varma och kalla rökövningar samt träna på räddningsinsatser i brunnar eller andra trånga utrymmen. Projektet har väckt stort intresse utifrån


Uddevalla nya brandstation och övningsområde byggs i ett tätt samarbete mellan Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Serneke och Uddevalla kommun. Området där det unika multihuset ska byggas ligger på norra sidan av tomtmarken för det pågående bygget av brandstationen, mot riksväg 44 och Västgötavägen. I övningsområdet planeras även ett lektionshus och en klippgård där räddningstjänsten kan träna på att ta loss personer ur krockade fordon.Övningshus för räddningstjänsten. Arkitektskiss: Fredblad arkitekter.Skiss på övningshus där utformningen skapar möjlighet att träna i olika miljöer. Arkitektskiss: Fredblad arkitekter.Soteld, fartygsbränder och räddning ur brunnar


Multihusets tak kommer delvis att vara utformat som sadeltak med skorsten där det går att öva soteld. Byggnaden kommer också att ha en plattare del, som påminner om ett fartygsdäck med luckor och branta trappor, där det går att simulera båtbrand. På en plattform går det också att fira sig ned i ett långt rör, där man kan öva räddningsinsatser i trånga utrymmen som exempelvis brunnar.


På baksidan av byggnaden är det möjligt att öva på klättring upp till byggnaden. Framsidan av övningshuset påminner om ett flerbostadshus med loftgångar och flera dörrar, där räddningstjänsten kan öva lägenhetsbränder. Inne i huset finns utrustning för att kunna träna olika typer av inomhusbränder som sängbränder, spisbränder och annat.
– Vi är väldigt glada över multihuset, ett övningshus i betong med gasol i gasfas. Multihuset kan användas både för att öva brandsläckning, klättring och livräddning i trånga utrymmen. Byggnaden är utformad så att den ena dagen kan vara en byggnad, nästa dag en båt. Vårt mål är att kunna öva alla delmoment på övningsfältet och att förbereda övningar för vår deltidsanställda personal som kommer på kvällstid, säger Magnus Lagrell, insatsledare Räddningstjänsten Mitt Bohuslän och projektledare i brandstationsbygget.


En stor fördel med att ha övningsområdet i direkt anslutning till brandstationen är att räddningstjänsten snabbare kan ställa om till skarpt läge om det skulle komma ett larm under pågående övning.


Realistisk brandmiljö med gasol i gasfas och diskorök


Inne i övningshuset skapas en realistisk och mörk övningsmiljö med hjälp av gasolanläggningar där eld flammar upp och ofarlig diskoteksrök som bolmar fram. Övningshuset kommer att ha flyttbara innerväggar, som kan ändras efter varje brandövning så att räddningspersonalen alltid möter nya utmaningar.


I övningshuset och på hela brandstationsområdet får räddningstjänsten endast använda vatten vid släckning, skumsläckare är inte tillåtet eftersom området omfattas av höga miljökrav. Detta innebär att brandmännens kläder och utrustning inte förorenas vid övning, vilket är en hälso- och miljömässig fördel. Slitaget på kläder och utrustning blir också mindre då dessa inte behöver tvättas efter varje övning.
– Nu har de första markarbetena startat på övningsområdet inför pålning och grundläggning, under våren 2023 ska markförberedelserna vara färdiga. Övningsområdet med det unika övningshuset och andra byggnader ska vara klara till november 2023. Innan dess sker inflyttning till Uddevallas nya brandstation, som planeras stå klar september 2023, säger Birgitta Andersson, projektledare i Uddevalla kommun för brandstationen.


Planerna för det nya övningshuset har redan väckt mycket intresse från räddningspersonal i andra delar av landet och flera studiebesök planeras.
Mikael Barani

2022-11-08 14:16