Nyhetsbild

Gläntar på locket för byggprojektens största utmaningar

Den 29 november kommer en potentiellt viktig pusselbit till byggbranschens framtida utveckling att läggas. Den så kallade "PQi-rapporten 2022" innehåller framför allt två frågor som skapar förutsättningar för bättre projekt. Bakom rapporten står statistikern Olivia Samuelsson och Andrea Byding, hållbarhetsansvarig på Binosight, och duon ser fram emot att presentera sitt arbete på eventet Det Goda Projektet på Norra Latin i Stockholm.


Vad är ”PQi-rapporten 2022”?


– Det en rapport där vi presenterar det samlade resultatet från de projekt som hittills har mätts med PQi. Vi känner att vi nu har ett så pass stort underlag att vi kan börja titta på hur svenska byggprojekt faktiskt mår. Såklart helt anonymiserat.


– Det har varit viktigt för oss att inte bara presentera siffror, utan att även klä sifforna med ord. Därför har vi intervjuat både entreprenörer och byggherrar som har lyckats bra inom områden som visat sig vara väldigt utmanande för branschen generellt. Vi har också lagt in anonyma kommentarer från mätningarna för att ge lite extra förståelse.


För vem är den intressant?


– Alla som är intresserade av att planera, leda och genomföra lyckade byggprojekt. Våra kunder har sedan starten 2020 genomfört över 300 mätningar i sina projekt. Totalt har 8 000 personer fått komma till tals. Det är helt enkelt en unik guldgruva av data och erfarenheter som vi vill dela med oss av.


  Andra Byding och Olivia Samuelsson, PQi,rapporten. Foto: Binosight
Andra Byding och Olivia Samuelsson ligger bakom "PQi-Rapporten 2022". Foto: Binosight  


– I och med att PQi är standardiserat så mäts alla projekt på samma sätt. Det gör att man kan jämföra projekt med varandra och få ut aggregerade resultat på branschnivå. Det har varit vår ambition redan från början att bidra till kunskap om hur svenska byggprojekt fungerar. Så det är jätteroligt att vi är där nu!


Kan ni avslöja några spännande fakta om svenska byggprojekt redan nu?


– Det väntar vi nog med tills eventet. Men så mycket kan vi säga att vi har valt att fokusera på två frågor som verkligen sticker ut. Båda har att göra med projektens förutsättningar. Nästan 50 procent av projekten efterfrågar förbättring inom den ena området och över 30 procent inom det andra. Vår bedömning är att om projekten skulle fokusera på att styra upp dessa skulle projekten ges betydligt bättre förutsättningar att lyckas än idag!


– En reflektion vi gjort är hur samstämmiga de framgångsrika projekten varit i intervjuerna. Oavsett vilket område de har utmärkt sig inom så återkommer de förvånansvärt ofta till samma nycklar till varför de har lyckats så bra. Detta kommer att framgå i rapporten.


– Vi ser rapporten som ett första smakprov på vad våra data kan tillföra vad gäller kunskap om branschen. Det finns oerhört mycket mer insikter att gräva fram. Vi har också ett samarbetsavtal med Luleå Tekniska Universitet. Forskarna Per-Erik Eriksson och Johan Larsson har varit med oss redan från starten och bland annat hjälpt oss att bygga upp mätmodellen. De har tillgång till anonymiserade data från alla mätningar för att kunna göra djupare analyser av hur branschen mår. Det ska bli väldigt spännande att se vad det visar längre fram.
Mikael Barani

2022-11-07 12:13