Nyhetsbild

Handeln för byggmaterial ökade under 2021

Under förra året ökade den totala försäljningen av byggmaterial med 11,7 procent. Detta enligt data från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna som följer utvecklingen genom Byggmaterialindex.


Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med nästan 14 procent under fjärde kvartalet 2021 jämfört med samma kvartal 2020. Totalt under året uppgick utvecklingen till 11,7 procent.


Försäljningsutvecklingen i proffshandeln ökade under årets fjärde kvartal med nästan 23 procent jämfört med samma period föregående år. Försäljningsutvecklingen i konsumenthandeln minskade med drygt 6 procent under samma period.


Proffsförsäljningen växer


– År 2021 var ett starkt år för byggmaterialhandeln. Försäljningsutvecklingen ökade med 11,7 procent, vilket är en större ökning än under 2020 då Byggmaterialindex växte med 10 procent. Årets fjärde kvartal utvecklades likt föregående kvartal, det vill säga proffsförsäljningen växte kraftigt och konsumentförsäljningen backade, säger Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.


  Timmerstruktur  


Hon säger vidare att 2021 utgjorde prisutvecklingen på framför allt träprodukter en stor del av försäljningsutvecklingen.


– I år har proffsförsäljningen ökat kraftigt, vilket tyder på att investeringsviljan har varit stor i flera sektorer. Året som gått kännetecknades i stort av fraktproblematik, prisökningar och oron för tillgången till cement. Samtliga parametrar följer med in i 2022. Prognosen för Byggmaterialindex 2022 är 4 procent i löpande priser och i jämförbara enheter, avslutar Monica Björk.


Träprodukter starkast


Under 2021 var utvecklingen starkast i norra Sverige, med över 16 procents ökning jämfört med 2020. Resterande regioner har haft en ökning med mellan 8 och 13 procent.


Av de stora varugrupperna är det träprodukter som har haft den starkaste utvecklingen. Under årets fjärde kvartal uppgick försäljningstillväxten till 49 procent. En betydande del av försäljningsutvecklingen på träprodukter kan hänföras till prisökningar, vilket delvis är en följd av materialbrist tidigare under året.Fakta om Byggmaterialindex
HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Byggmaterialindex släpps månadsvis till prenumeranter 21-27 dagar efter avslutat kvartal.
Byggmaterialindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, Kesko (K-Rauta och K-Bygg), Optimera, Woody Bygghandel, Mestergruppen (XL-BYGG) och Happy Homes.


Försäljningsstatistiken fördelat på proffs- och konsumentförsäljning baseras på försäljningen från Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, Kesko (K-Rauta och K-Bygg), Optimera, Mestergruppen (XL-BYGG) och Happy Homes.
Mikael Barani

2022-01-27 10:12