Nyhetsbild

Designverktyg spar in på byggnadsmaterial

Det digitala verktyget Smart Facade Tool förenklar processen när man ritar upp fasadskivors indelning i tre dimensioner. Dessutom minskar materialåtgången vilket leder till ekonomiska besparingar. Bakom verktyget står Cembrit och Nordic BIM Group.


Smart Facade Tool ingår kostnadsfritt i ritprogrammet Archicad som underlättar för arkitektens projektering i alla skeden. Det nya verktyget gör det enkelt att rita upp fasadskivornas indelning tredimensionellt, inklusive alla fogar och materialmöten. Detta har tidigare varit så tidsödande att fasaderna projekterats i andra program eller i 2D som platta ritningar.
– Smart Facade Tool är anpassat efter hur en arkitekt tänker när en fasad ska ritas. Här finns all den information som hen behöver för att snabbt ta fram olika designförslag och se vad de kostar, säger Jesper Bremme, utvecklare av verktyget på Nordic BIM Group.


  Ritningar för hus.
Ett nytt digitalt designverktyg höjer kvaliteten i byggprojekt


– Om vi arkitekter kan få input tidigt i projekteringen kring prisdrivande val är mycket vunnet, säger Benjamin Anselmo, arkitekt på Sajt Arkitektstudio, som har testat Smart Facade Tool i ett projekt som de ritar i Archicad.


– Ett sådant här verktyg gör det lekande lätt att skapa spännande och hållbar design, säger Anna Ranow, kommunikationsansvarig på Cembrit.


Samarbetet mellan Cembrit och Nordic BIM Group är en förlängning av Cembrits fokus på skräddarsydda lösningar och systemtänkande. Det handlar om att underlätta både för arkitekter och byggare. Fasader som är genomtänkta och skräddarsydda från början ger ett smidigt och snabbt montage på byggarbetsplatsen.
Mikael Barani

2022-11-03 12:03