Nyhetsbild

Lucia avgör svaret om Cementas framtid

Den 13 december kommer domen om Cementas ansökan om ett fyraårigt täkttillstånd. Mark- och miljödomstolen avslutade i torsdags eftermiddag, den 27 oktober, huvudförhandlingen om ansökan. Cementa anser att man svarar upp till de högt ställda miljökraven som är avgörande i frågan.


Cementa har ansökt om tillstånd till fortsatt kalkstensbrytning vid Slite under fyra års tid och en begränsad utökning av nuvarande täktområden. En knäckfråga under förhandlingen har varit utredningen av verksamhetens påverkan på vatten samt naturvärden i de närliggande Natura 2000-områdena. Cementa anser att ansökan uppfyller de högt ställda utredningskrav som följer av miljölagstiftningen.
– Vi är nöjda med förhandlingen och de välgrundade frågor som domstolen ställt under processens gång till både oss och motparterna. Vi har fått möjlighet att visa att vi kan fortsätta bedriva verksamheten med god lokalhänsyn och utan att äventyra vattenförsörjningen eller den biologiska mångfalden, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige (tidigare HeidelbergCement).


  Stenbrott
Domen kring Cementa kommer den 13 december. 


Domen kommer att meddelas den 13 december kl 13.00.
– Vi menar att det finns goda grunder att meddela tillstånd då ansökan och slutsatserna är baserade på unikt omfattande undersökningar över ett mycket stort område. Ett tillstånd är nödvändigt för att vi ska kunna upprätthålla verksamheten och trygga cementförsörjningen. Men det skulle också ge oss förutsättningar att blicka framåt och arbeta för att få ett längre tillstånd på plats. Det i sin tur är grunden till att säkra en robust cementförsörjning i Sverige över tid och för att vi ska kunna fortsätta det klimatomställningsprojekt vi inlett, säger Karin Comstedt Webb.Om Cementas ansökningar om täkttillstånd
Cementa i Slite tillverkar idag uppemot tre fjärdedelar av den cement som används i Sverige och arbetar just nu inom ramen för ett tillfälligt tillstånd som löper ut den 31 december 2022. Cementa bedömer att Slitefabriken kan leverera enligt sin ordinarie plan fram till sommaren 2023 även utan ett nytt tillstånd, därefter är situationen oviss.


Ett kortare tillstånd under fyra år är en nödvändig lösning för att upprätthålla cementförsörjningen i Sverige under tiden som Cementas ansökan om ett längre tillstånd om 20–30 år prövas. Cementa planerar att lämna in ansökan om ett längre tillstånd under våren 2023.


Mer information om Cementas täktansökningar: Täktansökan Slite | Cementa


Förhandlingsordningen i mark- och miljödomstolen: Täktansökan Slite - dokument | Cementa
Mikael Barani

2022-10-28 12:17