Nyhetsbild

Hantverkare ser stark ökning av energibesparande renoveringar

En färsk undersökning bland svenska hantverkare visar att branschen ser en skarpt stigande efterfrågan rörande energibesparande renoveringar. En majoritet säger också att ROT-avdraget väger tungt och många tror samtidigt att branschen är på väg in i tuffare tider. Bakom undersökningen ligger Beijer Byggmaterial.


Beijer Byggmaterials undersökningsverktyg Hantverkarbarometern har sedan 2021 fungerat som ett enkätverktyg för att få reda på Sveriges hantverkares olika åsikter i vissa frågor. Under början av oktober 2022 tillfrågades 421 hantverkare om hur de ser på det rådande konjunkturläget, orderingång, ROT-avdraget samt efterfrågan på energibesparande renoveringar.


Resultaten visar att 68 procent av de tillfrågade hantverkarna har sett en ökad efterfrågan på energibesparande renoveringar. Endast cirka en procent tyckte sig ha sett en minskning. Samtidigt spår hantverkarna att branschen går en tuffare tid till mötes, då 65 procent svarade att de tror att konjunkturen för branschen kommer vara sämre inom ett års tid. Dessutom är hantverkare fortfarande starkt beroende av ROT-avdraget, där 83 procent svarar att de anser att ROT-avdraget har stor eller mycket stor betydelse för branschen.


  Hantverkarbarometern. Foto: Beijer Byggmaterial
Hantverkarbarometern känner av kommande branschklimat. Foto: Beijer Byggmaterial


– Det är tydligt att ROT-avdraget fortsatt har en väldigt hög ställning bland hantverkarna runt om i Sverige, där hela 83 procent av de tillfrågade tycker det har stor eller mycket stor betydelse för branschen; vilket är en ökning med 9 procent jämfört med föregående år. Det är även tydligt att det finns en nedåtgående trend även för hantverkarna när det kommer till orderingång men framförallt tro på framtiden, vilket är i linje med resten av samhället, säger Geir Thomas Fossum, vd på Beijer Byggmaterial.


Utveckla det gröna ROT-avdraget


Hantverkarnas uppfattning backas upp av siffror från Villaägarnas Riksförbund som i en färsk undersökning visar att 47 procent av villaägarna skulle göra en energieffektiviserande renovering om de skulle göra en renovering idag. BraByggare, som förmedlar hantverkartjänster online, ser också en ökad efterfrågan på den typen av renoveringar, men att det är få hantverkare som väljer att ta sig an dem. En lösning för att få fler hantverkare att ta jobben kan, enligt Geir Thomas Fossum, vara en utveckling av det gröna ROT-avdraget som i dagsläget bara innefattar solceller:


– Vi har ett grönt ROT-avdrag i Sverige idag, men som i dagsläget endast omfattar byggnationer som är kopplade till solceller. Vi skulle gärna se att det gröna ROT-avdraget utvecklas till att omfatta fler så kallade ”gröna” renoveringar för energibesparande. Med tanke på energikrisen som Sverige just nu befinner sig i och uppmaningarna som går ut till svenskarna om att spara el finns det fog att införa ytterligare incitament för folk att genomföra den här typen av renoveringar för att energieffektivisera våra hem. En utökning av bidraget skulle hjälpa både hantverkare och husägare att ta steget att genomföra den här typen av renoveringar, säger Geir Thomas Fossum.


Läs hela rapporten
Mikael Barani

2022-10-27 11:39